Import samochodów z Niemiec i z całej Europy

Menu

Reklama behawioralna online


Informacje na temat reklamy behawioralnej online

Reklamy w naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach będą optymalizowane pod kątem przewidywanych zainteresowań użytkownika, co odbywać się będzie poprzez gromadzenie i przetwarzanie anonimowych danych dotyczących korzystania. W tym celu wykorzystywane będą pliki cookie, znaczniki web beacon lub podobne rozwiązania technologiczne (zob. Informacja o wykorzystywaniu plików cookie). Gromadzone przez nasze witryny, usługi, aplikacje i narzędzia dane dotyczące korzystania będą przechowywane jako dane pseudonimiczne. Możemy przekazywać anonimowe i statystyczne dane dotyczące korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi dostawcom zewnętrznym w celach reklamowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych (administratorem danych) jest: mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring 26, 14532 Kleinmachnow, Niemcy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących reklamy behawioralnej online prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:datenschutz@team.mobile.de lub o skontaktowanie się z działem obsługi klienta.

Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej online oraz możliwości rezygnacji z niej znajduje się także w witrynie www.youronlinechoices.comoraz w Informacji o wykorzystywaniu plików cookie.

Jakie dane będą gromadzone?

Gromadzone będą dane dotyczące czynności podejmowanych przez użytkownika w odniesieniu do naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi oraz sposobu korzystania z nich (np. dotyczące klikniętych reklam displayowych, odwiedzonych podstron, wpisywanych zapytań itp.). W obecnym stanie prawnym nie można całkowicie wykluczyć ewentualnego pośredniego powiązania zgromadzonych danych dotyczących korzystania z osobą użytkownika, dlatego też wszystkie dane dotyczące korzystania będą przechowywane jako dane anonimowe lub pseudonimiczne, aby niemal całkowicie uniemożliwić identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby. W stosownych przypadkach te dane dotyczące korzystania będą przetwarzane łącznie z anonimowymi danymi zgromadzonymi dzięki ankietom online (o ile będą przeprowadzane). Adres IP użytkownika, który jest przekazywany ze względów technicznych, zostanie całkowicie zanonimizowany przez niezależny podmiot zewnętrzny i nie będzie wykorzystywany do ukierunkowanego wyświetlania reklam.

Rezygnacja z reklamy behawioralnej online

Jeśli użytkownik nie chce, aby reklamy behawioralne online były wyświetlane, może zablokować zapisywanie plików cookie na komputerze poprzez taką zmianę ustawień przeglądarki, aby nie akceptowała plików cookie. Można także zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby za każdym razem wyświetlany był monit o potwierdzenie zapisania plików cookie. Można też w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z komputera. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji lub na stronach pomocy przeglądarki. Niektóre z oferowanych funkcji działają prawidłowo tylko dzięki plikom cookie, dlatego ich blokowanie może uniemożliwić świadczenie użytkownikowi określonych usług. Należy pamiętać, że po usunięciu plików cookie konieczne jest ponowne aktywowanie wszystkich linków służących do rezygnacji, które były aktywne podczas usuwania plików cookie.

Więcej informacji na temat wykorzystywania narzędzia Google Analytics do wyświetlania reklam behawioralnych online oraz na temat dezaktywacji narzędzia Google Analytics znajduje się w Informacji o wykorzystywaniu plików cookie.

Informacje na temat zewnętrznych sieci reklamowych i dostawców usług reklamowych

W celu dostosowania reklam do zainteresowań użytkownika zezwoliliśmy następującym zewnętrznym sieciom reklamowym i dostawcom usług reklamowych („Dostawcy zewnętrzni”) na gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących korzystania w celu wyświetlania reklam behawioralnych online w naszej witrynie lub w innych witrynach:

Dostawcy zewnętrzni mogą także wykorzystywać anonimowe dane swoich użytkowników dotyczące korzystania na potrzeby wyboru reklam prezentowanych w naszych witrynach. Więcej informacji na temat praktyk handlowych i zasad prywatności Dostawców zewnętrznych, w tym informacji o rezygnacji z gromadzenia i wykorzystywania danych o korzystaniu, aby zaprzestać wyświetlania reklam behawioralnych online, można uzyskać, klikając odpowiedni z powyższych linków.

W witrynie www.youronlinechoices.comznajdują się dalsze informacje na temat plików cookie i odpowiednich Dostawców zewnętrznych, w tym na temat możliwości rezygnacji z reklam behawioralnych online wyświetlanych przez konkretne lub wszystkie zewnętrzne sieci reklamowe albo przez konkretnych lub wszystkich dostawców usług reklamowych. Aby przejść bezpośrednio do sekcji „Twoje wybory”, należy kliknąć link:

Dostawcy zewnętrzni wykorzystują wprawdzie pewne anonimowe informacje na temat użytkownika w celu wyświetlania reklam, jednak nie zezwalamy tym firmom na gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych użytkownika. Dostawcy zewnętrzni wykorzystują pliki cookie do gromadzenia anonimowych informacji, które mogą być wykorzystane w celu odpowiedniego dostosowania reklam wyświetlanych w naszych witrynach lub w innych miejscach w internecie. Dostawcy zewnętrzni wykorzystują niektóre przekazywane im przez nas anonimowe informacje na temat korzystania w celu wyświetlania reklam w naszych witrynach lub w innych witrynach.

Sami także wykorzystujemy oferowane przez podmioty zewnętrzne rozwiązania technologiczne (Google/DoubleClick oraz „DMP tag” autorstwa The ADEX GmbH, Berlin) w celu anonimowego gromadzenia informacji na temat korzystania oraz przekazywania takich anonimowych informacji Dostawcom zewnętrznym na potrzeby wyświetlania reklam behawioralnych. Można zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania takich informacji przy użyciu rozwiązań technologicznych Google/DoubleClick — w tym celu należy zdezaktywować reklamy Google oparte na zainteresowaniach, klikając powyższy link do ustawień Google Ad. Aby zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania informacji przy użyciu rozwiązań technologicznych The ADEX, należy kliknąć następujący link: http://www.theadex.com/company/consumer-opt-out

Alternatywnie można zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania tych informacji poprzez wyłączenie mobile.de jako firmy w zakładce „Twoje wybory” dostępnej w witrynie www.youronlinechoices.com.

Dane dotyczące korzystania, które są gromadzone przez Dostawców zewnętrznych dzięki reklamie behawioralnej online, są przez nas wykorzystywane także w celu analizowania sposobów korzystania z naszej witryny oraz przydatności reklam w innych witrynach z użyciem narzędzia Google Analytics. Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Google Analytics i jego dezaktywacji znajduje się w Informacji o wykorzystywaniu plików cookie.

Zgodność z zasadami samoregulacyjnymi DDOW oraz IAB Europe

Dodatkowo przestrzegamy zasad samoregulacyjnych („Selbstregulierungskodex”) określonych przez „Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW)” oraz w dokumencie „OBA Framework” opracowanym przez IAB Europe. Z obowiązującymi zasadami samoregulacyjnymi można się zapoznać pod adresem:

Przedsiębiorstwo mobile.de otrzymało certyfikat OBA przyznawany przez ePrivacy oraz wyróżnienie EDAA Trust Seal. W ten sposób ePrivacy, jako podmiot certyfikujący OBA zatwierdzony przez EDAA(European Interactive Digital Advertising Alliance), potwierdza, że przedsiębiorstwo mobile.de dokonało pełnego wdrożenia dokumentu „OBA Framework” opracowanego przez IAB Europe.