Import samochodów z Niemiec i z całej Europy

Menu

Polityka prywatności mobile.de

 • Informacje ogólne
 • Rodzaje zbieranych danych osobowych
 • Sposób i cele wykorzystywania danych osobowych
 • Prawa Użytkownika i możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych, kontroli nad nimi i ich sprostowania
 • Przesłanki do przekazania danych osobowych Użytkownika
 • Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika
 • Pliki cookie i podobne technologie
 • Sposób ochrony danych osobowych Użytkownika
 • Globalne zasady ochrony danych
 • Pozostałe ważne informacje
 • Kontakt

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018. Politykę prywatności stosowaną do dnia 24.05.2018 można znaleźć tutaj.

Firma mobile.de GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkownika i jego danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych, tylko w zakresie dopuszczonym przepisami ustawowymi lub po uzyskaniu zgody Użytkownika. W niniejszej Polityce prywatności opisano proces zbierania danych osobowych Użytkownika, ich wykorzystania, przekazywania, przechowywania i ochrony.

Informacje ogólne

Firma mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring 26, D-14532 Kleinmachnow prowadzi stronę internetową pod adresem: www.mobile.de (zwaną dalej „Stroną internetową”) i jest administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Określenia „my” lub „nasze” użyte w niniejszym oświadczeniu odnoszą się zawsze do firmy mobile.de GmbH jako administratora danych.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres: datenschutz@team.mobile.de. Więcej informacji na temat naszego inspektora ochrony danych można znaleźć tutaj.

Jesteśmy odpowiedzialni za proces zbierania, wykorzystania, przekazywania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z naszymi globalnymi zasadami ochrony danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika innym przedsiębiorstwom należącym do grupy kapitałowej eBay, które zobowiązały się do zachowania naszych globalnych zasad ochrony danych (Binding Corporate Rules – BCRs). Możemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe Użytkownika w naszych centrach przetwarzania danych w Unii Europejskiej, w USA i na całym świecie.

W niniejszej Polityce prywatności opisano proces zbierania danych osobowych Użytkownika, ich wykorzystania, przekazywania, przechowywania i ochrony. Niniejsza Polityka prywatności jest wiążąca w odniesieniu do Stron internetowych mobile.de i automobile.fr oraz wszystkich związanych z nimi stron internetowych, a także wszelkich aplikacji, serwisów lub narzędzi (łącznie „Serwisów”), w których umieszczono odniesienie do niniejszej Polityki prywatności, niezależnie od tego, w jaki sposób Użytkownik odwiedza lub użytkuje serwisy, włącznie z dostępem poprzez urządzenia mobilne. 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Możemy w każdej chwili zmienić niniejszą Politykę prywatności, publikując zmienioną wersję w tej witrynie internetowej, w tym także poprzez wprowadzenie zmienionej wersji w życie. O wszystkich istotnych zmianach niniejszej Polityki prywatności będziemy informować pocztą elektroniczną. 


Rodzaje zbieranych danych osobowych

Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe Użytkownika oraz stosowanych przez niego urządzeń (także urządzeń mobilnych) w następujących przypadkach: kiedy Użytkownik korzysta z naszych Serwisów, zakłada konto, przekazuje nam informacje poprzez formularz internetowy, dodaje informacje do swojego konta lub je aktualizuje, uczestniczy w dyskusjach społeczności lub czacie bądź w inny sposób się z nami kontaktuje. Stosujemy także wtyczki portali społecznościowych, które umożliwiają takim portalom zbieranie danych. 

Niektóre dane osobowe Użytkownika (adres e-mail, ew. dane adresowe na fakturze) są konieczne do zawarcia i wykonania umowy użytkowania. Przekazanie wszystkich innych danych osobowych jest dobrowolne, może jednak być konieczne do korzystania z naszych Serwisów (np. informacje ofertowe lub kontaktowe konieczne do zamieszczenia ogłoszenia).

Możemy także zbierać dane osobowe z innych źródeł wskazanych poniżej.

Dane osobowe, które przekazuje Użytkownik podczas korzystania z naszych Serwisów lub zakładania konta na naszej stronie:

 • Dane służące do identyfikacji osoby Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub (ewentualnie) identyfikator Użytkownika, które Użytkownik przekazuje nam podczas rejestracji na naszej stronie lub w inny sposób.
 • Umieszczanie ogłoszeń, odpowiedzi na ogłoszenia, danych przekazywanych w związku z transakcją lub zapytaniem o możliwość finansowania oraz inne treści dotyczące transakcji generowane przez Użytkownika (np. ogłoszenia i pozostałe treści generowane przez Użytkownika lub dotyczące jego konta użytkownika, zapytania Użytkownika w ramach operacji wyszukiwania, wyświetlone i zapisane ogłoszenia lub wyniki wyszukiwania, korzystanie z funkcji kontaktu w ogłoszeniach lub zapytaniach o możliwość finansowania). Zalicza się do nich także zebrana przez nas spseudonimizowana informacja o zrealizowaniu połączenia z indywidualnie wyświetlonym Użytkownikowi w ogłoszeniu numerem telefonu.
 • Pozostałe treści generowane przez Użytkownika lub dotyczące jego konta (np. ocena sprzedającego i komentarze do ocen sprzedających).
 • Informacje dotyczące płatności (np. numery kart kredytowych lub rachunków bankowych) w związku z realizacją oferowanej przez nas odpłatnej usługi.
 • W określonych przypadkach podczas korzystania z naszych serwisów Użytkownik podaje informacje o swoim wieku, płci, zainteresowaniach i osobistych preferencjach.
 • Dane przekazywane w formularzu internetowym, wskutek aktualizacji lub uzupełnienia danych dotyczących konta Użytkownika, poprzez udział w dyskusjach społecznościowych, czacie lub w razie komunikacji z Użytkownikiem z innych powodów.
 • Nagrania rozmów telefonicznych z naszym Centrum obsługi klienta, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na nagranie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane, do których zbierania i przetwarzania jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i które są potrzebne do identyfikacji Użytkownika, potwierdzenia jego tożsamości lub weryfikacji zebranych przez nas danych (np. w razie podejrzenia naruszenia naszych Ogólnych Warunków Handlowych i/lub Regulaminu, np. kopia dowodu lub faktury w celu weryfikacji adresu lub tożsamości Użytkownika, jeśli jest to ustawowo dozwolone).

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszych Serwisów lub zakładania konta na naszej stronie przez Użytkownika:

 • Zbieramy dane o interakcji Użytkownika z naszymi serwisami, jego preferencjach w zakresie reklam i jego komunikacji z nami. Są to informacje otrzymywane z urządzeń (w tym także urządzeń mobilnych), z których Użytkownik korzysta, uzyskując dostęp do naszych usług. Mogą to być następujące dane: Identyfikator urządzenia lub niepowtarzalny kod, typ urządzenia, identyfikator reklamy i niepowtarzalny token urządzenia. Dane te są przypisywane do Użytkownika tylko wówczas, gdy zaloguje się on jako zarejestrowany użytkownik lub gdy podczas korzystania z naszych Stron internetowych, aplikacji, Serwisów lub narzędzi bądź innych danych podał on nam swój adres e-mail dla potrzeb identyfikacji.
 • Informacje o lokalizacji i dane geolokalizacyjne, w tym także dane z urządzenia mobilnego Użytkownika. Należy pamiętać, że większość urządzeń mobilnych pozwala Użytkownikowi zarządzać możliwością korzystania z usług lokalizacji lub wyłączyć tę opcję poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkownika w menu ustawień urządzenia.
 • Informacje o komputerze i połączeniu takie jak statystyki dotyczące stron wyświetlanych przez Użytkownika, przepływu danych na strony internetowe i ze stron internetowych, odsyłające adresy URL, dane o reklamach, adres IP Użytkownika, odwiedzone przez Użytkownika podstrony naszej Strony internetowej i Serwisów oraz informacje z plików dzienników serwerów internetowych.

Dane osobowe, które zbieramy przy pomocy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych sieci Web i podobnych technologii:

 • Stosujemy pliki cookie i wykorzystujemy sygnały nawigacyjne sieci Web, niepowtarzalne kody oraz podobne technologie, aby uzyskać informacje o stronach wyświetlanych przez Użytkownika, klikanych przez niego linkach oraz o innych działaniach podejmowanych przez Użytkownika w ramach naszych Serwisów oraz w treści naszych reklam i wiadomości e-mail.
 • Więcej szczegółów na temat stosowania przez nas takich technologii oraz możliwości ograniczenia ich stosowania przez Użytkownika można znaleźć w naszej informacji o plikach cookie, sygnałach nawigacyjnych sieci Web oraz podobnych technologiach

Dane uznawane za dane osobowe pochodzące z innych źródeł:

 • Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Użytkownika uzupełniamy o informacje uzyskane od osób trzecich, które dołączamy do informacji o koncie Użytkownika. Informacje, które uzyskujemy od osób trzecich, to np. ogólnodostępne dane demograficzne, dodatkowe dane kontaktowe, dane do oceny wiarygodności kredytowej oraz informacje z wywiadowni gospodarczych czy też organów, jeśli jest to dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Portale społecznościowe: Dajemy Użytkownikowi możliwość udostępniania informacji poprzez portale społecznościowe lub połączenia jego konta ze stroną danego portalu społecznościowego. Takie portale społecznościowe mogą udzielić nam automatycznie dostępu do określonych przechowywanych tam danych osobowych dotyczących Użytkownika (np. przeglądanych przez niego treści, treści, które mu się podobają oraz informacji o wyświetlonych dla niego lub klikniętych przez niego reklamach itp.). Użytkownik decyduje, do jakich danych możemy uzyskać dostęp, wybierając ustawienia ochrony danych na stronie internetowej danego portalu społecznościowego lub określając zakres naszych uprawnień podczas udzielania dostępu. Jeśli Użytkownik połączy zarządzane przez stronę portalu społecznościowego konto ze swoim kontem i udzieli nam dostępu do takich informacji, przetwarzamy informacje udostępnione przez taki portal społecznościowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 • Udostępnienie nam przez Użytkownika danych osobowych innej osoby jest możliwe tylko za jej uprzednią zgodą. Użytkownik winien poinformować taką osobę o tym, w jaki sposób przetwarzamy jej dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Dane osobowe zbierane przez portale społecznościowe (wtyczki mediów społecznościowych)

 • Na naszej stronie znajdują się wtyczki portali społecznościowych Facebook Inc., USA („Facebook”; przegląd wtyczek Facebooka) oraz Twitter Inc., USA („Twitter”) w formie „przycisku Tweet” lub „przycisku Follow” (informacje na ten temat można uzyskać, klikając link danego portalu). Jeśli Użytkownik odwiedza podstronę naszej Strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, poprzez wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem danego portalu społecznościowego. Podmiot prowadzący dany portal społecznościowy otrzymuje w ten sposób informację o wizycie Użytkownika (z określeniem jego adresu IP) na naszej Stronie internetowej. Jeśli Użytkownik kliknie wtyczkę, będąc równocześnie zalogowanym na danym koncie użytkownika, może połączyć linkiem treści naszej Strony internetowej ze swoim profilem na danym portalu społecznościowym. W ten sposób portal społecznościowy może przypisać informację o wizycie Użytkownika na naszej Stronie internetowej do jego konta użytkownika danego portalu. Niniejszym informujemy, że jako podmiot prowadzący naszą Stronę internetową nie jesteśmy informowani o treści przekazywanych danych ani sposobie ich wykorzystania przez podmiot prowadzący portal społecznościowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności portali społecznościowych, które można wyświetlić tutaj dla portali FacebookTwitter.
 • Należy pamiętać, że Użytkownik musi najpierw wylogować się ze swojego konta użytkownika na danym portalu społecznościowym, jeśli zamierza odwiedzić naszą Stronę internetową i nie chce, aby portal społecznościowy mógł odnotować jego wizytę na naszej Stronie internetowej na jego koncie użytkownika danego portalu.

Sposób i cele wykorzystywania danych osobowych Użytkownika

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do różnych celów biznesowych w oparciu o różne podstawy prawne ich przetwarzania. Poniżej znaleźć można informacje o tym, w jaki sposób i w oparciu o jakie podstawy prawne wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, aby zrealizować i wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem oraz udostępnić mu nasze usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), spełnić nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub chronić interesy, które mają istotne znaczenie dla życia Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO). Są to następujące przypadki:

 • aby zapewnić dostęp do naszych Serwisów i możliwość ich użytkowania (w tym także rozliczenia), w szczególności w celu publikacji ogłoszeń i innych treści Użytkownika, udostępnienia usługi sprzedaży ekspresowej oraz umożliwienia obsługi zapytań o możliwość finansowania, a także pomiaru jakości i efektywności naszych Serwisów oraz ich udoskonalania, zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności naszych Serwisów oraz dopasowania treści Strony internetowej i Serwisów na podstawie działań podejmowanych przez Użytkownika z myślą o uwzględnieniu jego preferencji;
 • aby sprawdzić prawidłowość danych i je zweryfikować przy pomocy dostawców zewnętrznych;
 • aby zapewnić Użytkownikowi wymaganą przez niego obsługę klienta, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w szczególności aby skontaktować Użytkownika w ustalonym przez niego w ramach sprzedaży ekspresowej terminie ze sprzedawcą mobile.de, aby np. przekazać Użytkownikowi potwierdzenie terminu i przypomnienie o terminie lub w inny sposób udzielić mu wsparcia w związku z ustalonym terminem;
 • aby móc zapewnić Użytkownikowi dostęp do zapisanych przez niego pojazdów i wyników wyszukiwania oraz możliwość korzystania z innych oferowanych przez nas funkcji;
 • aby skontaktować się z Użytkownikiem w związku z jego kontem, w celu usunięcia problemów z jego kontem, rozstrzygnięcia sporów, dochodzenia roszczeń związanych z należnymi opłatami lub oferowania Użytkownikowi innych potrzebnych świadczeń w ramach obsługi klienta (jeśli kontaktujemy się z Użytkownikiem w wyżej wymienionych celach, możemy kontaktować się z nim pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, pocztą lub poprzez mobilne wiadomości push);
 • aby zaoferować Użytkownikowi usługi związane z określoną lokalizacją (takie jak reklama, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści) w oparciu o ogólne informacje o lokalizacji;
 • aby zaprezentować adres biznesowy zarejestrowanych dealerów na mapach zawartych w ogłoszeniach danych dealrów (w tym celu przekazujemy dane adresowe zewnętrznym usługodawcom, którzy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG); jeśli dealer nie życzy sobie, aby informacje o jego lokalizacji były prezentowane na mapach w jego ogłoszeniach, może on w każdej chwili zwrócić się do zespołu obsługi klienta mobile.de);
 • aby wykrywać oszustwa, przypadki naruszenia bezpieczeństwa oraz inne potencjalnie zabronione lub niezgodne z przepisami prawa działania, zapobiegać im i je badać;
 • aby egzekwować przestrzeganie naszych Ogólnych Warunków Handlowych i/lub Regulaminu, niniejszej Polityki prywatności lub innych wytycznych.

Wykorzystujemy dane osobowe do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeśli interesy Użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności nie mają nadrzędnego znaczenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Wprowadziliśmy mechanizmy kontroli, aby zapewnić jednocześnie ochronę naszych interesów i praw Użytkownika. Na tej podstawie wykorzystujemy dane Użytkownika w następujący sposób:

 • do udoskonalania naszych Serwisów, np. poprzez sprawdzanie informacji w związku z zablokowanymi lub wyłączonymi stronami, abyśmy mogli określić i usunąć problemy oraz zagwarantować Użytkownikowi większy komfort użytkowania strony;
 • do personalizacji, pomiaru i udoskonalania naszych reklam w oparciu o ewentualne preferencje Użytkownika;
 • aby móc skontaktować się z Użytkownikiem w ramach wyznaczonych obowiązującymi przepisami prawa, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w celu zaoferowania mu bonów, rabatów i specjalnych promocji, poznania jego opinii poprzez ankiety lub kwestionariusze oraz przekazania mu informacji o naszych usługach; obejmuje to także przekazywanie przez nas Użytkownikowi informacji o sprawach publicznych lub innych aktualnych wydarzeniach w związku z korzystaniem z naszych usług; mogą to być zaproszenia do podpisania składanej petycji, złożenia podpisu na liście podpisów lub udziału w kampaniach innego rodzaju w związku ze sprawami publicznymi;
 • aby zaoferować Użytkownikowi ukierunkowane materiały marketingowe, aktualizacje Serwisu i oferty reklamowe, które prawdopodobnie mogą być zgodne z jego preferencjami;
 • w celu sprawdzenia jakości i skuteczności naszych kampanii marketingowych prowadzonych pocztą elektroniczną (np. poprzez analizę ilości otwartych wiadomości i kliknięć);
 • w celu monitorowania i poprawy bezpieczeństwa informacji naszych Serwisów.

Za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) możemy wykorzystywać jego dane osobowe w następujący sposób:

 • w celu przedstawienia Użytkownikowi telefonicznie, pocztą elektroniczną lub SMS-em reklam bądź zaproszeń do udziału w ocenie dealerów, ankietach lub badaniach rynkowych;
 • w celu przedstawienia Użytkownikowi innych przedsiębiorstw z grupy kapitałowej eBay Inc.;
 • w celu przedstawienia Użytkownikowi reklamy osób trzecich;
 • w celu dopasowania reklamy dostawców zewnętrznych, którą ewentualnie może zobaczyć Użytkownik na stronach internetowych dostawców zewnętrznych;
 • w celu określenia dokładnej lokalizacji geograficznej Użytkownika z myślą o udostępnieniu mu Serwisów z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 • w celu przekazania danych osobowych Użytkownika w związku z ofertami finansowania naszym partnerom (patrz poniżej).

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę i skorzystać z prawa do sprzeciwu.

Możemy stosować technologie uznawane za zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie. Nie będziemy podejmować w sposób zautomatyzowany decyzji dotyczących Użytkownika, które mogą na niego znacząco wpłynąć, chyba że taka decyzja jest niezbędna w ramach umowy zawartej z Użytkownikiem, uzyskaliśmy zgodę Użytkownika lub jesteśmy ustawowo zobowiązani do zastosowania takiej technologii.

Możliwość wyboru przez Użytkownika sposobu wykorzystania przez nas jego danych osobowych

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób możemy wykorzystywać jego dane osobowe, aby przekazywać informacje marketingowe i wyświetlać mu spersonalizowane reklamy. 

Ustawienia dotyczące informacji marketingowych

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od nas informacji marketingowych, może zrezygnować z ich otrzymywania, klikając link umieszczony w otrzymanej przez niego wiadomości lub poprzez opcje ustawień dotyczące informacji na jego koncie (Mój mobile.de / Edycja danych kontaktowych / Mój profil) lub kontaktując się z nami (np. pocztą elektroniczną pod adresem: datenschutz@team.mobile.de) lub przesyłając rezygnację poprzez link rezygnacji umieszczony w wiadomości z informacjami marketingowymi lub reklamą. Nie będziemy sprzedawać, powierzać ani w żaden inny sposób przekazywać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim do celów marketingowych bez jego zgody.

Spersonalizowane reklamy i analiza sposobu użytkowania

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać spersonalizowanej reklamy lub nie życzy sobie, abyśmy zbierali spseudonimizowane dane dotyczące jego wizyty na naszej Stronie internetowej oraz sposobu korzystania z naszych serwisów, aplikacji i narzędzi, może zgłosić sprzeciw lub cofnąć udzieloną zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w danej reklamie lub w naszej informacji o plikach cookie, sygnałach nawigacyjnych sieci Web i podobnych technologiach. Informacje dotyczące wyświetlania reklam w Internecie z uwzględnieniem sposobu użytkowania na naszych i innych stronach internetowych oraz możliwości ich wyłączenia można znaleźć także bezpośrednio na naszej odnośnej stronie informacyjnej. Sprzeciw lub wyłączenie reklam skutkuje tym, że Użytkownik nie będzie już otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, jednak w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być w dalszym ciągu zbierane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Nie zezwalamy osobom trzecim na śledzenie ani zbieranie danych osobowych Użytkownika na naszych Stronach internetowych bez zgody Użytkownika.

Logowanie i pozostawanie zalogowanym

Jeśli Użytkownik zaloguje się w naszych serwisach na swoim koncie, pozostaje zalogowany przez pewien czas na swoim koncie, aż do momentu wylogowania. Jeśli Użytkownik korzysta z naszej aplikacji, po wejściu na konto pozostaje ciągle zalogowany.

Jeśli Użytkownik korzysta z ogólnodostępnego lub udostępnionego komputera, nie zalecamy wyboru opcji pozostania zalogowanym, lecz raczej wylogowanie. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z komputera lub przeglądarki, na którym / w której Użytkownik jest zalogowany, może przeglądać większość obszarów konta Użytkownika oraz uzyskać do nich dostęp, a także podjąć wszystkie dozwolone działania na koncie bez zgody Użytkownika.

Konkretne aktywności i działania na koncie, które może wykonywać Użytkownik lub inna osoba korzystająca z komputera lub przeglądarki to:

 • umieszczenie ogłoszenia lub nawiązanie kontaktu ze sprzedającym,
 • obserwowanie aktywności Użytkownika,
 • przeglądanie stron Mein mobile.deUżytkownika,
 • przeglądanie lub edycja zapisanych pojazdów i wyników wyszukiwań Użytkownika,
 • wykonywanie czynności posprzedażowych, np. pozostawienie komentarza lub składanie skarg.

Jeśli Użytkownik zamierza zmienić swoje hasło, identyfikator użytkownika, inne informacje o koncie lub podjąć inne czynności na koncie niż wskazane powyżej, musi ewentualnie podać swoje hasło.

Zazwyczaj Użytkownik może zakończyć sesję logowania, wylogowując się i/lub usuwając swoje pliki cookie. Jeśli Użytkownik uruchomi określone ustawienia ochrony danych w przeglądarce, zamknięcie jego przeglądarki może także spowodować zakończenie sesji logowania.

Prawa Użytkownika i możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych, kontroli nad nimi i ich sprostowania

Użytkownik może wyświetlić, skontrolować i zmienić swoje dane osobowe, logując się na swoim koncie. Użytkownik winien bezzwłocznie zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli uległy one zmianie lub są nieprawidłowe. Użytkownik winien także pamiętać, że ewentualna zmiana lub usunięcie publicznego wpisu może okazać się już niemożliwe po jego publikacji.

Respektujemy ustawowe prawa Użytkownika:

 • Użytkownik ma prawo do o uzyskania informacji o tym, jakie jego dane osobowe są przez nas przechowywane (art. 15 RODO).
 • Na życzenie udostępniamy Użytkownikowi kopię jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (art. 20 RODO).
 • Jeśli dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne, może on wezwać nas do ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO).
 • Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Może także wezwać nas do usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo to określają obowiązujące przepisy prawa i może ono mieć wpływ na dostęp Użytkownika do niektórych naszych usług (art. 17 i 18 RODO).

Chcąc zażądać informacji i dowiedzieć się, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą zostać naliczone opłaty z tego tytułu, Użytkownik winien skontaktować się z nam, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Jeśli Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, możemy, w określonych okolicznościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, odmówić takiego dostępu oraz sprostowania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zażąda całkowitego lub częściowego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych bądź cofnie swoją zgodę na wykorzystanie lub przekazanie jego danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, możemy ewentualnie zrezygnować ze świadczenia wszystkich usług i wsparcia klienta oferowanych naszym użytkownikom w ramach niniejszej Polityki prywatności oraz naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Na życzenie Użytkownika zamkniemy jego konto i możliwie jak najszybciej usuniemy jego dane osobowe, w oparciu o jego aktywność na koncie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przesłanki do przekazania danych osobowych Użytkownika

Możemy przekazać dane osobowe Użytkownika innym przedsiębiorstwom z grupy kapitałowej eBay Inc. lub osobom trzecim w następujących celach:

Przedsiębiorstwom z grupy kapitałowej eBay Inc., które mogą wykorzystać je w następujących celach:

 • w celu udostępnienia wspólnych treści i usług (np. nowej rejestracji, transakcji i obsługi klienta);
 • w celu wykrywania ewentualnych oszustw, działań niezgodnych z prawem, naruszeń naszych Ogólnych Warunków Handlowych i Regulaminu oraz naruszeń bezpieczeństwa danych i zapobiegania takim działaniom;
 • w celu prezentacji Użytkownikowi spersonalizowanych reklam;
 • w celu udoskonalenia własnych produktów, stron internetowych, aplikacji, serwisów, narzędzi oraz informacji marketingowych;
 • przedsiębiorstwa z naszej grupy kapitałowej eBay Inc. będą wykorzystywać dane osobowe Użytkownika tylko w celu przesyłania informacji marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji lub jeśli jest to prawnie dozwolone na innej podstawie.

Dealerom korzystającym z serwisu mobile.de:

 • w celu obsługi przekazanej przez Użytkownika prośby o kontakt skierowanej do danego dealera korzystającego z serwisu mobile.de;
 • w celu umożliwienia dealerowi korzystającemu z serwisu mobile.de. wybranemu przez Użytkownika do ustalenia terminu spotkania w ramach sprzedaży ekspresowej podjęcia kontaktu przy użyciu podanych przez Użytkownika danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w związku z jego sprzedażą ekspresową;
 • w ramach przesłanego przez Użytkownika zapytania o możliwość finansowania w związku z jednym z oferowanych przez dealera korzystającego z serwisu mobile.de pojazdów.

Zewnętrznym usługodawcom i partnerom finansującym

 • w celu zapewnienia nam wsparcia przy udostępnianiu naszych Serwisów (w tym także rozwiązania dotyczącego komentarzy), obsługi płatności oraz prezentacji spersonalizowanych reklam;
 • w celu zapewnienia nam wsparcia przy poszerzonych opcjach prezentacji, w tym także włączenia do ogłoszeń kart z informacjami o lokalizacji sprzedającego;
 • w celu zapewnienia wsparcia przy zapobieganiu, rozpoznawaniu, minimalizacji i badaniu działań potencjalnie niezgodnych z przepisami prawa, w przypadku naruszenia naszych Ogólnych Warunków Handlowych lub Regulaminu, w przypadku oszustwa i/lub naruszenia bezpieczeństwa w związku z płatnością za fakturę i innymi procesami biznesowymi;
 • Instytucje finansowe i pozostali partnerzy z sektora finansowego, z którymi współpracujemy, aby móc pośredniczyć w uzyskaniu przez Użytkownika produktów finansowych takich jak finansowanie pojazdu bądź zaoferować porównanie ubezpieczeń lub finansowania; tacy partnerzy finansowi korzystają z danych osobowych Użytkownika tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim Użytkownik udzielił odnośnej zgody.

Dostawcom zewnętrznym stron internetowych, aplikacji i narzędzi oraz innym przedsiębiorstwom grupy kapitałowej eBay Inc., w szczególności eBay Kleinanzeigen:

 • z którymi współpracujemy zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi w celu publikacji lub umieszczenia przez nie reklam dotyczących ogłoszeń Użytkownika i treści takich ogłoszeń na ich stronach lub w ich aplikacjach i narzędziach. Jeśli wraz z treścią ogłoszeń Użytkownika przekazujemy dostawcom zewnętrznym także dane osobowe, odbywa się to wyłącznie na podstawie umowy, która ogranicza korzystanie z danych osobowych przez dostawców zewnętrznych i zobowiązuje ich do wprowadzenia środków bezpieczeństwa w odniesieniu do takich danych. W szczególności zabrania się dostawcom zewnętrznym sprzedawać dane osobowe zawarte w ogłoszeniach Użytkownika, wynajmować je lub w inny sposób przekazywać je osobom trzecim. W razie przekazywania przedsiębiorstwom z naszej grupy kapitałowej obowiązują ograniczenia określone w naszych wspólnych wiążących regułach korporacyjnych (Binding Corporate Rules – BCR, patrz poniżej).

Organom ścigania, osobom trzecim w ramach postępowań sądowych i ustawowo upoważnionym osobom trzecim:

 • w celu spełnienia naszych ustawowych obowiązków, zapewnienia przestrzegania naszych Ogólnych Warunków Handlowych i Regulaminu, zapewnienia obrony przed zarzutami naruszenia praw osób trzecich przez ofertę lub inne treści lub w celu zapewnienia ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich;
 • organom ścigania, instytucjom państwowym lub upoważnionym osobom trzecim na podstawie żądania udzielenia informacji w związku z dochodzeniem lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa, czynu bezprawnego lub innej czynności, która może skutkować odpowiedzialnością prawną dla nas, Użytkownika lub innej osoby użytkującej. Ujawnimy tylko te informacje, które są istotne z punktu widzenia dochodzenia lub zapytania, np. imię i nazwisko, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, treści ogłoszeń, skargi dotyczące oszustwa.
 • posiadaczom praw, którzy zawarli z nami umowę o zachowaniu poufności, w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub innym bezprawnym działaniem, jeśli, według własnego uznania, stwierdzimy, że jest to konieczne lub racjonalnie uzasadnione. W takich przypadkach przekazujemy informacje takie jak imię i nazwisko, adresy, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy i treści ogłoszeń; umowa o zachowaniu poufności przewiduje m.in., że dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku z postępowaniem prawnym i/lub uzyskaniem informacji o prawach i/lub do udzielenia odpowiedzi na pytania przez danego użytkownika, który włączył ogłoszenie.
 • biurom informacji kredytowej, jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • osobom trzecim, które wszczęły postępowanie sądowe lub biorą udział w postępowaniu sądowym, jeśli przedstawią nam one nakaz prawny, postanowienie sądu lub równoważne rozporządzenie prawne lub jeśli w dobrej wierze będziemy mogli założyć, że przekazanie danych jest konieczne w celu eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia bądź uniknięcia straty finansowej lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia czynu karalnego. 

Zmiana właściciela

W przypadku fuzji z innym przedsiębiorstwem lub przejęcia przez inne przedsiębiorstwo możemy przekazać informacje takiemu przedsiębiorstwu zgodnie z naszymi globalnymi zasadami ochrony danych. W razie wystąpienia takiej okoliczności zażądamy od przedsiębiorstwa, z którym dokonano połączenia, przestrzegania warunków określonych w niniejszej Polityce prywatności w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Jeśli dane osobowe Użytkownika zostaną zebrane, wykorzystane, przekazane lub będą przechowywane w celu, który nie został wskazany w niniejszej Polityce prywatności, Użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony o przetwarzaniu jego danych osobowych w takim nowym celu.

Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika przez taki okres czasu, jaki jest potrzebny do udostępnienia usług zamówionych przez Użytkownika lub do innych koniecznych celów, takich jak spełnienie naszych obowiązków prawnych, rozstrzygnięcie sporów i przestrzeganie naszych Ogólnych Warunków Handlowych i Regulaminu.

Nasze specyficzne okresy przechowywania danych osobowych są udokumentowane w naszych wytycznych dotyczących przechowywania danych. Okres przechowywania przez nas danych osobowych może znacznie się różnić zależnie od kontekstu oferowanych przez nas Usług oraz ciążących na nas obowiązków prawnych. Długość okresu przechowywania danych zależy na ogół od tego:

-jak długo dane osobowe są potrzebne do świadczenia naszych usług.

Obejmuje to m.in. utrzymanie i poprawę wydajności naszych produktów, bezpieczeństwo naszych systemów i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej i finansowej. Jest to ogólna zasada, stanowiąca podstawę do określenia większości naszych okresów przechowywania danych.

-czy dane osobowe są danymi wrażliwymi.

Jeśli tak, uzasadnione jest zazwyczaj skrócenie okresu przechowywania danych.

-czy Użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy okres.

W takim przypadku przechowujemy dane zgodnie z treścią zgody udzielonej przez Użytkownika.

-czy podlegamy ustawowemu, umownemu lub podobnemu obowiązkowi przechowywania danych Użytkownika.

Przykładem mogą być bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące przechowywania danych o zapasach w danym obszarze jurysdykcji, nakazy urzędowe przechowywania danych, które są istotne dla dochodzenia lub dane osobowe przechowywane w związku ze sporami sądowymi.

Kiedy dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne, usuwamy je zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i usuwania danych, z uwzględnieniem zasad ochrony danych.

Pliki cookie i podobne technologie

Jeśli Użytkownik odwiedza nasze Strony internetowe lub korzysta z naszych Serwisów, aplikacji, narzędzi lub wiadomości, my osobiście lub nasi upoważnieni dostawcy usług mogą stosować pliki cookie lub inne podobne technologie. Stosuje się je w celu usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej oraz w celach reklamowych i marketingowych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z naszej informacji o plikach cookie, sygnałach nawigacyjnych sieci Web oraz podobnych technologiach.

Zawarte są tam również dalsze informacje na temat stosowanych przez nas procedur do analizy sposobu użytkowania naszych Stron internetowych, aplikacji, Serwisów i narzędzi (m.in. Google Analytics oraz procedury „SZMnG” do pomiaru zasięgu), a także możliwości wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub wyłączenia takich procedur.

Sposób ochrony danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika chronimy przy pomocy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko w związku z ich utratą, nadużyciem, dostępem osób nieupoważnionych, przekazaniem osobom nieupoważnionym i zmianą przez osoby nieupoważnione. W tym celu stosujemy np. zapory sieciowe i szyfrowanie danych, fizyczne ograniczenia dostępu w naszych centrach przetwarzania danych oraz kontrole praw dostępu do danych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na odpowiedniej stronie z poradnikiem.

Globalne zasady ochrony danych

mobile.de należy do grupy eBay Classifieds, będącej własnością eBay Inc. eBay Inc. posiada globalne zasady ochrony danych, które są uznawane za wiążące, obowiązujące w całym przedsiębiorstwie przepisy dotyczące ochrony danych (Binding Corporate Rules, BCR). Na ich mocy zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych Użytkownika oraz spełnienia naszych zobowiązań w zakresie ochrony danych i zachowania globalnych standardów bezpieczeństwa, niezależnie od tego, gdzie w naszej grupie kapitałowej będą zbierane, wykorzystywane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika. Nasze BCR zostały zatwierdzone przez wiele organów ochrony danych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że w całej grupie kapitałowej eBay Inc. przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie ze standardami ochrony danych Unii Europejskiej. Więcej informacji o naszych BCR i globalnych standardach ochrony danych można znaleźć w Centrum ochrony danych eBay.

Pozostałe ważne informacje

Co się dzieje, kiedy Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe na naszych Stronach internetowych lub w naszych aplikacjach?

Inni użytkownicy mają dostęp do informacji ujawnionych przez Użytkownika na mobile.de lub przekazanych przez niego innym użytkownikom. Nasza Strona internetowa umożliwia użytkownikom publikację ogłoszeń i innych informacji oraz przekazywanie ich innym użytkownikom, aby mogli oni uzyskać dostęp do takich informacji. Ze względu na fakt, że Użytkownik może także bezpośrednio nawiązać kontakt z innymi użytkownikami poprzez nasze Serwisy, zalecamy, aby zwrócił on uwagę, w jaki sposób publikuje swoje dane osobowe i komu je przekazuje. Odpowiedzialność za to, jakie dane osobowe publikuje Użytkownik i przekazuje innym użytkownikom za pośrednictwem naszych Serwisów, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku a my ze swojej strony nie możemy zagwarantować ochrony ani bezpieczeństwa tak ujawnionych danych.

Odpowiedzialność Użytkownika za dane osobowe otrzymywane poprzez mobile.de

Jeśli Użytkownik komunikuje się z innym użytkownikiem (np. kontrahentem) i otrzymuje od niego dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe), Użytkownik, niezależnie od nas, jest administratorem takich danych i musi przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych o ochronie danych. Może on korzystać z danych osobowych, do których ma dostęp, tylko w celu utrzymania kontaktu poprzez mobile.de i realizacji związanej z nim ewentualnej transakcji oraz w celach, które zostały wyraźnie zatwierdzone przez użytkownika, którego dane dotyczą.

Niepożądane i groźne wiadomości e-mail

Nie tolerujemy nadużyć naszych Serwisów. Użytkownik nie może korzystać z naszych narzędzi do wysyłania wiadomości w celu wysyłania wiadomości spam lub innych treści, które naruszają nasze Ogólne Waurnki Handlowe lub Regulamin. Użytkownikowi nie zezwala się również na dodawanie innych użytkowników do jego list adresowych e-mail, kontaktowanie się z nimi telefonicznie w celach komercyjnych lub wysyłanie im wiadomości SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli taki użytkownik dokonał zakupu u Użytkownika, jeżeli dany użytkownik nie udzielił wyraźnie odnośnej zgody. Wysyłanie niepożądanych lub groźnych wiadomości e-mail lub SMS-ów stanowi naruszenie naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Użytkownik winien zgłosić takie wiadomości spam lub oszukańcze wiadomości e-mail zespołowi obsługi klienta. Jeśli Użytkownik uważa, że dopuszczono się nadużycia w stosunku do jego konta, winien zgłosić ten fakt, pisząc na adres: datenschutz@team.mobile.de.

Narzędzia do obsługi wiadomości

Automatycznie skanujemy wysyłane wiadomości przy pomocy naszych narzędzi do obsługi wiadomości i w miarę możliwości filtrujemy je ręcznie w celu zbadania i ewentualnego zablokowania spamu, wirusów, ataków phishingowych oraz innych złośliwych działań i zabronionych lub niezgodnych z prawem treści. Nie przechowujemy jednak na stałe wiadomości przesłanych przy pomocy takich narzędzi.

Ochrona prywatności dzieci

Nasze Serwisy są ogólnodostępnymi stronami internetowymi i serwisami, które nie są przeznaczone dla dzieci. Nie zbieramy celowo żadnych danych osobowych użytkowników, którzy zgodnie z odnośnymi przepisami prawa obowiązującymi w ich krajach są uznawani za dzieci.

Zasady ochrony danych osób trzecich

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko wykorzystywania i przekazywania danych osobowych zebranych przez nas w związku z udostępnieniem Użytkownikowi naszych serwisów. Jeśli Użytkownik przekazuje swoje dane osobom trzecim lub zostaje przekierowany na stronę internetową osoby trzeciej, obowiązują zasady określone w polityce prywatności takiej osoby trzeciej.

Nie możemy zagwarantować poufności ani bezpieczeństwa danych Użytkownika po przekazaniu ich osobie trzeciej. Dlatego też zalecamy Użytkownikowi, aby dokładnie zapoznawał się z treścią polityki prywatności oraz z zasadami ochrony danych swoich kontrahentów przed zawarciem transakcji i przekazaniem swoich danych, nawet jeśli dana osoba trzecia ma status kupującego lub sprzedającego na naszej Stronie internetowej.

Kontakt z nami

W razie pytań lub skarg dotyczących niniejszej polityki prywatności danych, naszych globalnych zasad ochrony danych lub naszego sposobu postępowania z danymi prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną pod adresem: datenschutz@team.mobile.de lub kontakt z naszym Centrum obsługi klienta.

Można również skontaktować się z nami, pisząc na adres: mobile.de GmbH – Datenschutzanfragen, Albert-Einstein-Ring 26, D-14532 Kleinmachnow. Więcej informacji na temat eBay Inc. i sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych przez eBay można znaleźć w naszym Centrum ochrony danych eBay.

Przysługujące Użytkownikowi prawo do złożenia skargi organowi ochrony danych pozostaje nienaruszone.

Organem ochrony danych właściwym dla naszej firmy jest

Pełnomocnik ds. ochrony danych i prawa do wglądu w akta kraju związkowego Brandenburg

Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Niemcy

http://www.lda.brandenburg.de