Importauto's uit Duitsland en geheel Europa

Menu

Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens - mobile.de


Deze Gegevensbeschermingsrichtlijn regelt hoe we uw gegevens behandelen. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens en geven die door om de juiste functionaliteit van de "mobile.de" website en de dienstverlening, tools en toepassingen ervan (hierna: "mobile") te verzekeren en om uw persoonsgegevens te beschermen (meer informatie wordt hieronder gegeven). Deze Gegevensbeschermingsrichtlijn is in principe van toepassing op de "mobile.de" website en de dienstverlening, tools, toepassingen en content ervan, alsmede op andere websites, diensten, tools en toepassingen die eraan gekoppeld zijn; in de onderste regel (voettekst) wordt de Gegevensbeschermingsrichtlijn genoemd.

Door het aanvaarden van de Gegevensbeschermingsrichtlijn en de gebruikersovereenkomst als u inlogt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw persoonsgegevens aan derden in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsrichtlijn.

Deze Richtlijn zal van toepassing zijn vanaf 1 april 2011.


Verantwoordelijke instelling

De verantwoordelijke instelling [de persoon verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens] binnen de betekenis van de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet is mobile.de GmbH (hierna: "mobile.de"), Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532 Kleinmachnow-Dreilinden, Duitsland.

Bindende bedrijfsregels

Naast de processen van gegevensbescherming die zijn neergelegd in deze Richtlijn, heeft eBay Inc., het moederbedrijf van mobile.de GmbH, een serie bedrijfsrichtlijnen ingevoerd (de Bindende Bedrijfsregels) die reeds zijn goedgekeurd door verscheidene instanties voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Deze Richtlijn is de belofte van eBay Inc. dat uw persoonsgegevens op adequate wijze zullen worden beschermd, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden; afhankelijk van het gebied waar u woont, kunt u ook andere rechten hebben voor de bescherming van uw persoonsgegevens onder deze richtlijnen via uw gegevensbeschermingsinstantie of voor de rechter. Als u meer informatie wilt over deze richtlijnen, neemt u dan contact met ons op; de contactgegevens vindt u hierboven.

Verzameling van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons te informeren over uw identiteit of uw persoonsgegevens bekend te maken. Zodra u ons uw persoonsgegevens hebt gegeven, bent u niet meer anoniem.

Door ons uw persoonsgegevens te verschaffen, geeft u uw toestemming voor de overdracht van gegevens en de opslag op onze servers in Duitsland en in verschillende consumenten- en businesscentra over de gehele wereld, bijvoorbeeld in Roemenië en de Verenigde Staten.

We verzamelen de volgende persoonsgegevens en slaan deze op:

 • e-mailadressen, contactinformatie van de desbetreffende persoon en (afhankelijk van de gebruikte dienst) ook rekeninginformatie;
 • credentials, statistische gegevens betreffende sitetoegang, verkeer naar en van mobele en advertentiegegevens (altijd via cookies – het accepteren van cookies kan in uw browser worden uitgeschakeld maar dit kan de bruikbaarheid van de pagina beperken);
 • aanvullende gegevens, waaronder IP-adressen en gebruikersgegevens over internettoegang;
 • andere aanvullende gegevens van derden, waaronder demografische en navigatiegegevens;
 • gegevens verschaft door de bedrijven waarmee we advertenties beheren of uitwisselen.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonsgegevens van onze gebruikers, indien nodig, in geanonimiseerde vorm of met gebruikmaking van een pseudoniem, voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van onze diensten,
 • geschiloplossing, handhavingskosten of probleemoplossing,
 • bevorderen van veilig handeldrijven en implementeren van onze richtlijnen,
 • aanpassing van de aangeboden functionaliteit aan de behoeften van onze klanten, op één lijn brengen van onze diensten met de interesses van onze gebruikers en onze gebruikers informeren over diensten en updates als hun uitdrukkelijke toestemming daarvoor is gegeven,
 • marktonderzoek en het versturen van marketingberichten en speciale actieaanbiedingen via de communicatiemethode van uw voorkeur, als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • bieden van aanvullende diensten beschreven bij het verzamelen van gebruikersgegevens,
 • koppelen van uw gegevens met de gegevens ontvangen van andere bedrijven en daaropvolgend gebruik ervan ter verbetering van onze diensten, content en acties en beter richten van dergelijke gegevens op de behoeften van onze individuele gebruikers,
 • vergelijken van gegevens met als doel het bepalen van de nauwkeurigheid ervan en ze vergelijken met derden,
 • verwerken van gegevens in plaats van u, of voor overeengekomen doeleinden,
 • voorkomen van verboden of onwettige activiteiten en indien mogelijk implementeren van onze gebruikersovereenkomst.

U kunt op elk moment in de toekomst het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en marktonderzoek stoppen of onze website vormen gericht op de vraag door een e-mail te sturen naar datenschutz@team.mobile.de.

Verstrekking van persoonsgegevens

Zonder onze uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden voor hun marketing- of verkoopdoeleinden of ze zijn tijdelijk niet bruikbaar voor overweging. Onder bepaalde omstandigheden moeten we uw persoonsgegevens verschaffen om te voldoen aan de wettelijke eisen, onze richtlijnen na te leven, beschuldigingen af te handelen dat een specifieke advertentie of andere content van websites een schending betekent van de rechten van derden en om de rechten, de eigendommen en de veiligheid van personen te beschermen (bijvoorbeeld als u valse contactinformatie verstrekt of zich voordoet als een ander persoon; in dergelijke gevallen geven we uw persoonsgegevens door aan de getroffen partij, zijn agenten of de bevoegde of rechtshandhavingsinstantie). Bovendien geven we persoonsgegevens door aan de volgende partijen:

 • Onze eBay Inc. Groepsbedrijven – bijv. eBay of PayPal – om gezamenlijke content en diensten aan te bieden (zoals wanneer u inlogt, bij transacties en in de context van klantenservice) om indien mogelijk onwettige activiteiten en schendingen van onze richtlijnen aan het licht te brengen en deze te voorkomen en in staat te zijn om ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen over hun producten, diensten en nieuws. Bedrijven in onze Groep zullen de gegevens gebruiken om u marketinginformatie te sturen maar alleen als u om hun diensten hebt gevraagd.
 • Dienstverleners die ons ondersteunen binnen ons bedrijf (onderzoeken van gevallen van fraude, schuld-inning, affiliatie- en loyaliteitsprogramma's en verbeterde kijkmogelijkheden waaronder integratiekaarten met gegevens over de residency merchant).
 • Websites van derden en uitgevers om advertenties te plaatsen gepost op mobile (of de inhoud van de advertenties) op andere platforms of informatiemedia.
 • Rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties via de juiste officiële uitnodiging in de context van strafrechtelijke procedures of in gevallen van vermoede onwettige activiteit. In dergelijke gevallen verschaffen we de volgende informatie die relevant is voor de strafrechtelijke procedure: naam, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, een historisch overzicht van geselecteerde gebruikers-id's, IP-adressen, beschuldigingen van fraude alsmede de geschiedenis van de onderliggende orders en verschafte menu's.
 • Onafhankelijke bedrijven, tenzij deze een fusie of overname van deze bedrijven plannen. (Indien deze omstandigheid zich voordoet zullen we zorgen dat de opvolgende rechtspersoon zich houdt aan de Gegevensbeschermingsrichtlijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt in strijd met deze richtlijn, zullen we u van dit feit op de hoogte stellen.)

De informatie die u aan derden verschaft

We willen aangeven dat de op mobile geplaatste gegevens in elk geval beschikbaar zijn voor het publiek en daarom worden verstrekt aan ander gebruikers van mobile.

Het afsluiten van een transactie kan nodig maken dat u aan derden persoonsgegevens en rekeninginformatie verschaft. We kunnen geen bescherming of gegevensveiligheid bieden die direct van toepassing is op andere gebruikers van mobile. U moet de gegevensbeschermingsrichtlijn en de veiligheidsregels van uw zakenpartner goed doorlezen omdat u een transactie verricht met en uw gegevens bekend maakt aan deze.

Gegevens van derden die aan ons leveren

Als u aan mobile persoonsgegevens van derden verschaft, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG) en andere gegevensbeschermingsregels. U mag alleen de persoonsgegevens verschaffen voor de verschaffing waarvan u de noodzakelijke goedkeuring hebt en op de juiste wijze bent gemachtigd. Deze gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming in de vorm van gegevensverwerking op maat en voor de doelstellingen beschreven in deze richtlijn (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke eisen, toepassingsrichtlijnen of ter bescherming van onze rechten, eigendommen of veiligheid van personen). Deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor hedgingdoeleinden of verkopen in de markt voor marktonderzoek, mits de gebruiker voor dit gebruik uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Advertentiedealers

Autodealers die inloggen op de website van mobile.de stemmen ermee in dat informatie over hun woonplaats zal worden doorgestuurd naar externe dienstverleners die gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie, om te worden weergegeven op de kaart die de plaats van de advertenties aangeeft. Als een handelaar niet wil dat gegevens over zijn hoofdkantoor worden weergegeven op een kaart, kan hij op elk moment contact opnemen met de klantenservice van mobile.de.

Cookies

Afhankelijk van de omstandigheden slaan wij of slaan onze dienstverleners als u bepaalde websites van mobile op uw computer bezoekt "cookies" op (een "cookie" is een klein databestand dat wordt opgeslagen op de harddrive van uw computer) of webbeacons (een "webbeacon" is een elektronisch beeld dat bekend is als enkele pixel of duidelijke GIF-afbeeldingen en is geïntegreerd in de code van de website). De meeste cookies zijn zogenaamd "visiting cookies", die automatisch worden verwijderd van uw harde schijf aan het eind van het bezoek, bijvoorbeeld wanneer u uw browser sluit. Het kan gebeuren dat we, met als doel het analyseren van de ontwikkeling van onze website, zowel blijvende als visiting cookies gebruiken om onze diensten, content en advertenties nauwkeuriger te laten aansluiten bij onze gebruikers, de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en vertrouwen en veiligheid te bevorderen. Sommige van de eigenschappen die door ons worden geboden, mogen alleen worden gebruikt met toestemmingscookies. U kunt onze cookies blokkeren door het veranderen van uw browserinstellingen, maar het kan gebeuren dat u bepaalde diensten niet meer kunt gebruiken (zie voor nadere informatie Accepteren en verwijderen van cookies. Zie voor meer informatie over de redenen waarom we gebruikmaken van cookies onder Cookies, webbeacons en gegevensbescherming.).

Het kan gebeuren dat een derde bepaalde delen van onze website-cookies gebruikt waarover we geen controle hebben. Soms werken we samen met dienstverleners die, onder bepaalde omstandigheden, cookies opslaan op uw computer om anonieme gegevens te verzamelen over uw gewoonten bij het gebruik van websites die eigendom zijn van bedrijven en mobile-bedrijven van zijn groep. Op basis van deze gegevens bieden wij en onze dienstverleners ondersteuning bij de aanpassing van onze content en de advertentiebehoeften van onze gebruikers. Deze bedrijven zijn niet geautoriseerd om uw persoonsgegevens te verzamelen met gebruikmaking van deze cookies.

Gebruik van gegevens van mobile

Persoonsgegevens verzameld via mobile mogen uitsluitend worden gebruikt in verband met een specifieke advertentie om contact op te nemen met een andere gebruiker. U mag de gegevens niet gebruiken voor het versturen van spam of voor het verzamelen van persoonsgegevens over personen die voor een dergelijk gebruik geen toestemming hebben gegeven.

Berichten en e-mailhulpmiddelen

Door in te stemmen met deze gegevensbeschermingsverklaring geeft u uw toestemming aan ons om via fax of telefoon marketingberichten te versturen met daarin marketingnieuwsbrieven, tenzij u ons hebt verteld dat u dergelijke informatie niet wenst. Als u geen marketingberichten wenst te ontvangen volgt u dan de instructies in de berichten om deze voorkeur aan te geven.

U mag onze website en rapportagehulpmiddelen niet gebruiken voor het verzamelen van adressen, spamming of andere schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of voor schending van de Gegevensbeschermingsrichtlijn. Met gebruikmaking van aantekeningen verstuurd via onze rapportagetool kunnen we automatisch controleren, indien handmatig gefilterd, of het geen frauduleuze of anderszins kwaadaardige activiteit of verboden content is maar wij slaan die berichten niet permanent op. Als u gebruik maakt van onze tools om content te geven aan andere gebruikers, slaan we de adressen van die personen niet permanent op en gebruiken we deze niet voor marketing- of verkoopdoeleinden; we verstrekken deze niet aan andere partijen voor dergelijke doeleinden. Als u vermoedt dat andere gebruikers spam versturen en dat wilt melden, kunt u contact opnemen met datenschutz@team.mobile.de.

mobile stelt u in staat om persoonsgegevens en rekeninginformatie te verstrekken aan derden met als doel het aangaan van transacties. Handel met de vereiste zorg als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en verwijder persoonsgegevens van andere mensen op een vertrouwelijke manier. We kunnen geen bescherming of beveiliging van dergelijke gegevens bieden. U moet de gegevensbeschermingsrichtlijn en de veiligheidsregels van uw zakenpartner goed doorlezen omdat u een transactie verricht met en uw gegevens bekend maakt aan deze. U moet andere gebruikers de mogelijkheid bieden om te worden verwijderd uit uw database; zij zullen ook de informatie die over u is verzameld aan u beschikbaar moeten maken.

U stemt ermee in dat u de informatie alleen zult gebruiken voor doelstellingen die verband houden met transacties van mobile, waartoe niet behoren ongevraagde advertentieberichten, alsmede voor andere doeleinden die uitdrukkelijk door de gebruiker worden gekozen.

Toegang, wijziging en verwijdering

U hebt toegang tot hun persoonsgegevens, u kunt deze veranderen of verwijderen zodat u de statuspagina van door u of uw account geplaatste advertenties weer kunt oproepen. Neem contact met ons op als u bent geïnteresseerd in het bekijken van andere persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen die toegankelijk zijn via mobile. We verwijderen persoonsgegevens die niet langer zijn vereist voor de hierboven beschreven doeleinden onmiddellijk. Binnen het door de wet toegestane bereik laten we uw persoonsgegevens met als doel het regelen van geschillen, implementatie van onze richtlijnen en voorkoming van misbruiken van mobile.

Eventuele vragen moeten worden gestuurd naar: datenschutz@team.mobile.de

U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.

Koppeling naar andere websites

Om de toegankelijkheid voor de gebruikers en de verstrekking van informatie verder te verbeteren kunnen links naar mobile websites van derden op de mobile website worden geplaatst. Door op deze links te klikken verlaat u de mobile website. Mobile heeft geen zeggenschap over websites van derden en gegevensbeschermingsveiligstellingen die erop van toepassing zijn. Mobile is niet verantwoordelijk voor de informatie of content op websites van derden. Persoonsgegevens die u verstrekt aan onafhankelijke contractbedrijven die zijn geassocieerd met mobile vallen niet binnen het bereik van de Gegevensbeschermingsrichtlijn.

Beveiliging

Mobile gebruikt verschillende tools, zoals firewalls, systemen voor gegevensversleuteling en toegangsbeperkingen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde verstrekking.

Algemene bepalingen

Deze richtlijn kan voortdurend worden geüpdatet. De juiste updates worden van kracht met uw volgende advertentie of 30 dagen na kennisgeving van de geüpdatete richtlijn op onze website en publicatie ervan, welk van beide zich het eerst voordoet. Als wij of een groep bedrijven bezig zijn met een fusie of een aankoop van een ander bedrijf zullen persoonsgegevens worden gebruikt samen met het desbetreffende bedrijf; toch zal deze richtlijn van kracht blijven. Bij vragen over deze richtlijn kunt u contact met ons opnemen.

Cookies, webbeacons en gegevensbescherming

We gebruiken cookies, webbeacons en soortgelijke tools van derden om uw ervaring van het kopen en verkopen te verbeteren met gebruikmaking van functies en diensten die zo worden gestimuleerd. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen is de mate waarin deze gegevens kunnen worden gebruikt op mobile beperkt.

Hoe mobile cookies en webbeacons gebruikt

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op de harddrive van uw computer. De meeste cookies zijn zogenaamd "visiting cookies", die automatisch worden verwijderd van uw harde schijf aan het eind van het bezoek, bijvoorbeeld wanneer u uw browser sluit.

We gebruiken cookies om specifieke functies en diensten te bieden, waaronder:

 • stimuleren van vertrouwen en veiligheid,
 • minder vaak wachtwoord opgeven,
 • de favoriete content van de gebruiker opslaan op uw PC,
 • weergeven van gegevens die aansluiten bij uw interesses,
 • meten van de effectiviteit van onze sites, diensten, content en advertenties,
 • ondersteunen van glasvezelcommunicatie en andere diensten in de forums (deze cookies verschaffen onze dienstverleners voor forums),
 • levering van aanvullende diensten en eigenschappen die alleen mogelijk werden gemaakt door gebruik te maken van cookies.

Een webbeacon is een elektronisch beeld dat is geïntegreerd in de websitecode. We gebruiken pixels voor het traceren van de bewegingspatronen van gebruikers van de ene pagina van mobile naar de andere en om de efficiëntie van onze website te verbeteren.

Met de cookies hebt u een keuze

We bieden een aantal eigenschappen aan die alleen met cookies kunnen worden gebruikt. Met gebruikmaking van cookies kunt u altijd de relevante eigenschappen van uw browser uitschakelen. Het blokkeren van cookies kan leiden tot het feit dat u sommige functies van mobile niet kunt gebruiken en het is mogelijk dat u uw wachtwoord vaker moet gebruiken als u ze bezoekt. We adviseren u om het beheer van cookies zeer goed te onderzoeken.

Afhankelijk van de omstandigheden gebruiken we flash-cookies (cookies aangemaakt met Flash-technologie) of zouden we graag gebruikmaken van hun eenheden die hun diensten via ons aanbieden. Deze cookies dragen bij aan de beveiliging van uw account en herkennen tegelijkertijd inconsistenties in gedrag om te vermijden dat uw gebruikersaccount door iemand anders wordt gebruikt die frauduleuze bedoelingen heeft.

Gebruik van cookies en webbeacons door derden

We werken soms samen met andere bedrijven die de cookies of webbeacons op onze website plaatsen. Deze bedrijven ondersteunen de functionaliteit van onze websites en bieden u aanvullende producten en diensten. Zij zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten met eBay en aan andere wettelijke beperkingen. Mobile staat geen van deze bedrijven toe om gebruikt te maken van cookies of pixels op onze website om persoonsgegevens te verzamelen.

Google, DoubleClick, Mediaplex en Nugg.ad, die via ons hun diensten aanbieden, gebruiken cookies of webbeacons, en ondersteunen ons daarbij bij het leveren van hun eigen content en het ontwikkelen van anonieme websites en analyses. Hun bedrijven hebben zich verplicht om de verzamelde gegevens alleen te gebruiken voor de levering van de contractueel overeengekomen diensten.

Soms werken we met advertentienetwerken en -uitwisselingen op basis van cookies, die DoubleClick en Nugg.ad gebruiken. Hoewel deze bedrijven sommige anonieme informatie over u gebruiken om advertenties te kunnen plaatsen, staan wij heb niet toe uw persoonsgegevens te verzamelen. DoubleClick en Nugg.ad gebruiken cookies voor het verzamelen van anonieme informatie die kan worden gebruikt voor het precies matchen van de advertenties die u ziet op de site van mobile en op andere sites. DoubleClick en Nugg.ad gebruiken sommige anonieme informatie over hun eigen gebruikers voor het weergeven van advertenties op onze sites. DoubleClick en Nugg.ad zullen uiteindelijk ook anonieme informatie over hun eigen gebruikers gebruiken voor het selecteren van advertenties voor onze website. Als u meer informatie wilt over bedrijfspraktijken en richtlijnen over gegevensbescherming van DoubleClick en Nugg.ad, klikt u op de daarvoor bestemde koppeling. Op de bijbehorende pagina's vindt u ook informatie over hoe u kunt weigeren om aan dergelijke programma's deel te nemen.

Derden mogen geen cookies of webbeacons integreren in hun content (zoals productaanbiedingen) geplaatst op mobile.de. Als u vermoedt dat een aanbieding persoonsgegevens of gebruik van cookies verzamelt, meldt u dit dan aan datenschutz@team.mobile.de.

Sommige cookies staan de website toe om u bij uw volgende bezoek te identificeren. Zonder deze cookies behandelen websites zoals mobile.de u bij elk bezoek als een nieuwe gebruiker. Nadere informatie over het accepteren en verwijderen van cookies vindt u in het onderdeel help van uw browser.

Onze website gebruikt het meetbereik van de SZM-methode van INFOnline; anoniem gemeten waarden worden verzameld. Zie voor nadere informatie over gegevensbescherming de privacyverklaring voor het gebruik van de schaalbare centrale meetmethode (SZM).

Als u het onderzoek van de statistische indicatoren voor het meten wilt weigeren, kunt u zich hier afmelden:

http://optout.ivwbox.de

Bovendien maken we om onze website voortdurend te verbeteren gebruik van Google Analytics, een dienst voor het analyseren van websites die wordt verleend door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt ook cookies, die worden opgeslagen op uw computer en het analyseren van websitegebruik mogelijk maken. Voor informatie over uw gebruik van ons on-lineaanbod worden gegevens gegenereerd door cookies (inclusief uw IP-adres) verstuurd naar een Google-server in Europa (of in een lidstaat van het Europees Economisch Gebied) waarbij de IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat elke koppeling naar specifieke personen wordt uitgesloten. Pas nadat de IP-adressen anoniem zijn gemaakt, wordt het verkorte IP-adres verstuurd naar een Google-server in de VS waar het in een computergeheugen wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres verstuurd naar een Google-server in de VS en daar verkort. Uit onze delegatie zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en ons te helpen verdere diensten te verlenen die te maken hebben met het gebruik van de website en het internetgebruik. Uw IP-adres als het niet in verband wordt gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door het selecteren van de desbetreffende instellingen van uw browsersoftware, maar wees u ervan bewust dat u in dat geval wellicht niet alle eigenschappen van onze website in hun geheel kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens registreert die worden gegenereerd door het cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van die gegevens door Google, door het downloaden en installeren van een browser-plug-in die beschikbaar is, met gebruikmaking van de volgende koppeling:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Meer uitgebreide informatie hierover is beschikbaar onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout of onder
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en privacy). We wijzen u erop dat op onze website de code "gat._anonymizeIp();" in Google Analytics is geïntegreerd om te zorgen dat IP-adressen op anonieme wijze (IP-masking genoemd) worden vastgelegd.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden vastgelegd door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geïnstalleerd waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens tijdens het bezoeken van deze website worden vastgelegd:

Google Analytics uitschakelen

Als u Google Analytics alleen wilt uitschakelen voor op interesse gebaseerde reclame of als u advertenties van Google Display Network wilt aanpassen, kunt u gebruikmaken van de Google Ads-instellingen.