Importauto's uit Duitsland en geheel Europa

Menu

mobile.de privacyverklaring

 • Algemeen
 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 • Hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken
 • Uw rechten en hoe u toegang verkrijgt tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt controleren en rectificeren
 • In welke gevallen wij uw persoonsgegevens doorgeven
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
 • Cookies en soortgelijke technologieën
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
 • Wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming
 • Verdere belangrijke informatie
 • Contact

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. De tot 24 mei 2018 geldende privacyverklaring vindt u hier.

mobile.de GmbH hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend als dit is toegestaan volgens een wettelijk voorschrift of als u hierin heeft toegestemd. In deze privacyverklaring worden de verzameling, het gebruik, de verspreiding, het bewaren en de bescherming van uw persoonsgegevens beschreven.

Algemeen

mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532 Kleinmachnow Dreilinden exploiteert de website www.mobile.de (in het vervolg ‘website’ genoemd) en is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer in deze privacyverklaring wordt gesproken over ‘wij’ of ‘ons’, wordt hiermee mobile.de GmbH als verantwoordelijke bedoeld.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar onder datenschutz@team.mobile.de. Meer informatie over onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, het gebruik, de verspreiding, het bewaren en de bescherming van uw persoonsgegevens conform onze wereldwijd geldende beginselen voor gegevensbescherming en het geldende recht. Zoals beschreven in onze privacyverklaring kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere leden van de eBay-ondernemingsgroep doorgeven, die zich hebben verplicht tot naleving van onze wereldwijd geldende beginselen voor gegevensbescherming (Binding Corporate Rules – BCRs). Wij kunnen uw persoonsgegevens in onze computercentra in de Europese Unie, de VS en wereldwijd verwerken en bewaren.

In deze privacyverklaring worden de verzameling, het gebruik, de verspreiding, het bewaren en de bescherming van uw persoonsgegevens beschreven. De verklaring geldt voor de website mobile.de en automobile.fr en alle daarmee verbonden websites en voor alle toepassingen, services of tools (samen ‘services’ genoemd) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, onafhankelijk van de wijze waarop u de services oproept of gebruikt, inclusief de toegang via mobiele toestellen. 

Aanpassingen van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen door de aangepaste versie op deze website te publiceren, inclusief het in werking treden van de gewijzigde versie. Belangrijke aanpassingen van deze privacyverklaring maken wij per e-mail bekend. 


Welke persoonsgegevens wij verzamelen

In de volgende situaties verzamelen, gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens van u en de toestellen (ook mobiele toestellen) die u gebruikt: als u onze services gebruikt, een account aanmaakt, ons informatie meedeelt via een webformulier, informatie toevoegt aan uw account of deze bijwerkt, als u deelneemt aan community-discussies of chats of op een andere wijze met ons in contact treedt. Bovendien gebruiken wij plug-ins van sociale netwerken, die door deze sociale netwerken kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen. 

Enkele van uw persoonsgegevens (e-mailadres, eventueel facturatieadres) zijn nodig om de gebruiksovereenkomst te kunnen afsluiten en uitvoeren. Het opgeven van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig. Deze informatie kan echter nodig zijn om onze services te gebruiken, zoals de voor het opgeven van een advertentie benodigde aanbiedings- en contactinformatie.

Wij kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder beschreven.

Bij het gebruik van onze services of het aanmaken van een account geeft u onder andere de onderstaande persoonsgegevens door:

 • Gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd zoals uw naam, uw adressen, uw telefoonnummers, uw e-mailadressen of uw gebruikers-ID (voor zover van toepassing) die u bij uw registratie bij ons aangeeft of ons op andere wijze meedeelt.
 • Opgeven van advertenties, antwoorden op advertenties, gegevens die u bij een transactie of financieringsaanvraag opgeeft en verdere transactiegerelateerde inhoud die u genereert (bijvoorbeeld advertenties en andere inhoud die u genereert of die betrekking heeft op uw gebruikersaccount, zoekaanvragen, oproepen en opslaan van advertenties of zoekopdrachten, het gebruik van de contactfunctie in de advertenties of financieringsaanvragen), hiertoe behoort ook de gepseudonimiseerd door ons verzamelde informatie, dat u werd opgebeld op een individueel in een advertentie getoond telefoonnummer.
 • Andere inhoud die u genereert of die betrekking heeft op uw account (bijvoorbeeld beoordeling van dealers en commentaren bij deze beoordelingen).
 • Betalingsinformatie (bijvoorbeeld creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met het gebruik van een door ons aangeboden te betalen prestatie.
 • In bepaalde situaties geeft u bij het gebruik van onze services leeftijd, geslacht, interesses en persoonlijke voorkeuren aan.
 • Gegevens die u meedeelt via een webformulier, door het bijwerken of toevoegen van gegevens aan uw account, door deelname aan community-discussies, chats of als wij om andere redenen met u communiceren.
 • Opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice, mits u uw toestemming heeft gegeven voor het opnemen volgens het geldende recht.
 • Gegevens die wij volgens het geldende recht verplicht zijn om te verzamelen en te verwerken of waartoe wij het recht hebben om deze te verzamelen of te verwerken t.b.v. uw authentificatie, identificatie of verificatie van de door ons verzamelde gegevens (bijvoorbeeld bij verdenking van schending van onze algemene voorwaarden en/of beginselen, bijvoorbeeld indien wettelijk toegestaan een kopie van uw identiteitsbewijs of factuur ter controle van uw adres of uw identiteit).

Bij het gebruik van onze services of het aanmaken van een account verzamelen wij automatisch onder andere de onderstaande persoonsgegevens:

 • Wij verzamelen gegevens over uw interactie met onze services, uw reclamevoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit is informatie die wij van uw toestellen (inclusief mobiele toestellen) ontvangen, die u bij de toegang tot onze diensten gebruikt. Dit kunnen o.a. de volgende gegevens zijn: Toestel-ID of eenduidig identificeringsteken, toesteltype, ID voor reclame en eenduidige toesteltoken. Deze gegevens worden slechts in verband gebracht met uw persoon als u inlogt als aangemelde gebruiker of als u ons bij het gebruik van onze websites, toepassingen, services of tools uw e-mailadres of andere gegevens ter identificatie heeft meegedeeld.
 • Locatie-informatie en geolokaliseringsgegevens, inclusief de gegevens van uw mobiele toestel. We wijzen u erop dat de meeste mobiele apparaten de mogelijkheid hebben om het gebruik van lokaliseringsdiensten door een toepassing op uw mobiele toestel in het menu ‘Instellingen’ van het toestel in te stellen of te deactiveren.
 • Computer- en verbindingsinformatie zoals statistieken over de door u opgeroepen pagina's, gegevensverkeer naar of van de website, referral-URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, de door u bezochte pagina's van onze website en services en informatie uit de webserver-logbestanden.

Met behulp van cookies, web-beacons en soortgelijke technologieën verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Wij gebruiken cookies en web-beacons, eenduidige identificeringstekens en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die u oproept, over de links waarop u klikt en over andere acties die u in het kader van onze services en in onze reclame- of e-mail-inhoud uitvoert.
 • Meer informatie over het gebruik van deze technologieën en hoe u deze kunt beperken, vindt u in onze verklaring over cookies, web-beacons en soortgelijke technologieën

De volgende persoonsgegevens worden verzameld uit andere bronnen:

 • Wij vullen de persoonsgegevens die wij direct van u verzamelen aan met de door derden verzamelde informatie en voegen deze toe aan uw accountinformatie. Tot de informatie die wij van derden ontvangen behoren bijvoorbeeld demografische gegevens die openbaar toegankelijk zijn, extra contactgegevens, gegevens voor de controle van kredietwaardigheid en informatie van kredietregistratiebureaus of overheidsinstanties voor zover dit op grond van het geldende recht is toegestaan.
 • Sociale netwerken: Wij bieden u de mogelijkheid om informatie via sociale netwerken te delen of uw account te verbinden met de betreffende pagina van het sociale netwerk. Deze sociale netwerken kunnen ons automatisch toegang verlenen tot bepaalde persoonsgegevens die in deze netwerken over u zijn opgeslagen (bijvoorbeeld de inhoud die u heeft bekeken, die u leuk vindt en informatie over de reclame die aan u is getoond of waarop u heeft geklikt etc.). Tot welke persoonsgegevens wij toegang hebben, regelt u via de privacy-instellingen op de website van het sociale netwerk en via de rechten die u ons heeft gegeven bij het toestaan van de toegang. Als u een door een sociale-media-website beheerde account verbindt met uw account en toestaat dat wij toegang krijgen tot deze informatie, verwerken wij de door deze sociale-media-website beschikbaar gestelde informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 • Als u ons persoonsgegevens van een andere persoon doorgeeft, mag u dit uitsluitend doen met de toestemming van deze persoon. U dient deze persoon erover te informeren dat wij diens persoonsgegevens op basis van onze privacyverklaring verwerken.

Persoonsgegevens die door sociale netwerken worden verzameld (Social Media Plug-ins)

 • Op onze website zijn plug-ins van de sociale netwerken Facebook Inc., VS (‘Facebook’; overzicht Facebook-plug-ins) en Twitter Inc., VS (‘Twitter’) geïntegreerd d.m.v. ‘tweet-knop’ of ‘follow-knop’ (informatie hierover krijgt u als u op de link van het bijbehorende netwerk klikt). Als u een pagina op onze website bezoekt waarop een dergelijke plug-in is opgenomen, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van het sociale netwerk. De aanbieder van het sociale netwerk ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de plug-in klikt terwijl u met uw gebruikersaccount bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw sociale netwerk linken. Daardoor kan het sociale netwerk het bezoek aan onze website in verband brengen met uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van onze website niet in kennis worden gesteld over de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik van deze gegevens door de aanbieder van het sociale netwerk. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de sociale netwerken die u hier voor de sociale netwerken Facebook en Twitter kunt oproepen.
 • Als u niet wilt dat het sociale netwerk uw bezoek aan onze website in verband kan brengen met uw gebruikersaccount, dient u eerst uit te loggen van het gebruikersaccount van het sociale netwerk.

Hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende zakelijke doeleinden en conform de verschillende wettelijke grondslagen voor de verwerking. Hieronder vindt u een samenvatting van hoe en op welke wettelijke basis wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan de overeenkomst met u te kunnen voldoen, deze te kunnen uitvoeren en onze diensten aan u beschikbaar te stellen (art. 6 lid 1 punt b) AVG), om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 punt c) AVG) of om uw vitale belangen te beschermen (art. 6 lid 1 punt d) AVG). Dit omvat de volgende gevallen:

 • om de toegang tot onze services en het gebruik ervan (inclusief de afrekening) te waarborgen, in het bijzonder voor de publicatie van advertenties en andere inhoud van de gebruiker, voor de beschikbaarstelling van de expressverkoopservices, om financieringsaanvragen te faciliteren en uit te voeren, om de kwaliteit en het succes van onze services te meten en te verbeteren, onze services veilig en beschikbaar te houden en de inhoud van de website en services aan de hand van de door u uitgevoerde handelingen aan te passen aan uw eventuele voorkeuren;
 • om de correctheid van de gegevens te kunnen controleren en met behulp van andere aanbieders te controleren;
 • om u de gewenste klantenservice via e-mail of telefoon te bieden, in het bijzonder om contact met u op te nemen na een door u in het kader van een expressverkoop gemaakte afspraak met een mobile.de-dealer, om u bijvoorbeeld een bevestiging van en herinnering aan de afspraak te sturen of om u op andere wijze met het oog op de afspraak te helpen;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot de door u opgeslagen voertuigen en zoekopdrachten, evenals andere door ons aangeboden features;
 • om contact met u op te kunnen nemen over uw account, of om problemen met uw account op te lossen, conflicten op te lossen, vorderingen te kunnen innen of u andere, benodigde klantenservices aan te bieden (als wij contact met u opnemen voor de hiervoor genoemde doeleinden, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms, post en via mobiele push-berichten);
 • om u met behulp van algemene locatie-informatie locatiespecifieke diensten (zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud) aan te bieden;
 • om het zakelijke adres van aangemelde autodealers op een kaart weer te geven in de advertenties van deze dealers (hiervoor sturen wij de adresgegevens aan externe dienstverleners die zich buiten de Europese Economische ruimte (EER) kunnen bevinden. Als een dealer niet wil dat zijn locatiegegevens op een kaart in zijn advertentie worden weergegeven, kan hij zich op ieder moment wenden tot de klantenservice van mobile.de.);
 • om bedrog, veiligheidsovertredingen of andere potentieel verboden of onrechtmatige activiteiten te herkennen, te voorkomen en te onderzoeken;
 • om onze algemene voorwaarden en/of beginselen, deze privacyverklaring of andere richtlijnen te doen gelden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren (art. 6 lid 1 punt f) AVG). Wij hebben controlemechanismen ingevoerd om onze belangen en uw rechten in overeenstemming te brengen. Op deze basis gebruiken wij uw gegevens als volgt:

 • voor de verbetering van onze services, bijvoorbeeld door het controleren van informatie in verband met geblokkeerde of vastgelopen pagina's, zodat wij problemen kunnen identificeren en verhelpen en u een betere gebruikservaring kunnen bieden;
 • voor de personalisering, meting en verbetering van onze reclame op basis van uw mogelijke voorkeuren;
 • om in het kader van het geldende recht via e-mail of post contact met u op te nemen om u tegoedbonnen, kortingen en speciale acties aan te bieden, uw mening in enquêtes of vragenformulieren te vragen en u over onze diensten te informeren; daartoe behoort ook dat wij u informeren over openbare aangelegenheden of andere actuele gebeurtenissen in verband met het gebruik van onze diensten. Dit kan gaan om uitnodigingen voor deelname aan een petitie, een handtekeningenlijst of andere campagnes in verband met openbare aangelegenheden;
 • om u doelgerichte marketing, service-updates en reclameaanbiedingen aan te bieden, waaraan u mogelijk behoefte heeft;
 • om de kwaliteit en het succes van onze e-mailmarketingcampagnes te controleren (bijvoorbeeld door analyse van het aantal openingen en klikken);
 • voor de bewaking en verbetering van de informatieveiligheid van onze services.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG):

 • om u reclame te doen toekomen via telefoon, e-mail of sms, uitnodigingen te sturen voor deelname aan de beoordeling van dealers, of om u uit te nodigen voor enquêtes of marktonderzoeken;
 • om u reclame van andere leden van de eBay Inc.-ondernemingsgroep beschikbaar te stellen;
 • om u reclame van derden beschikbaar te stellen;
 • om reclame van andere aanbieders die u mogelijk op websites van andere aanbieders ziet, aan te passen;
 • om uw precieze geografische locatie te bepalen zodat wij op de locatie gebaseerde services beschikbaar kunnen stellen;
 • om uw persoonsgegevens voor financieringsaanbiedingen aan onze partners te sturen (zie onder).

U heeft het recht om uw toestemming op ieder moment te herroepen en uw recht van bezwaar uit te oefenen.

Wij kunnen technologieën gebruiken die als geautomatiseerde keuzehulp of profielopstelling gelden. Wij treffen geen geautomatiseerde beslissingen over u die u aanzienlijk zouden beperken, tenzij een dergelijke beslissing in het kader van een met u gesloten overeenkomst vereist is, wij uw toestemming hebben gevraagd en gekregen of wij wettelijk verplicht zijn om deze technologie te gebruiken.

Uw keuzemogelijkheden over hoe wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken

U kunt kiezen hoe wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken om marketingmededelingen naar u te sturen en u gepersonaliseerde advertenties te tonen. 

Instellingen voor marketingmededelingen

Als u geen marketingmededelingen van ons wilt ontvangen, kunt u deze via de link in de door u ontvangen e-mail of via de instellingsopties voor mededelingen in uw account deactiveren (Mijn mobile.de / Contactgegevens bewerken / Mijn profiel) of contact met ons opnemen via aangegeven contactgegevens (bijvoorbeeld via e-mail aan datenschutz@team.mobile.de) of u kunt zich afmelden via de afmeldlink in het marketing- of advertentiebericht. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, staan deze niet af en geven ze ook niet op andere wijze door.

Gepersonaliseerde advertenties en gebruiksanalyse

Als u geen gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen of als u niet wilt dat wij gepseudonimiseerde gegevens m.b.t. uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze services, applicaties en tools verzamelen, kunt u hiertegen bezwaar maken of uw toestemming intrekken door de instructies in de betreffende reclame of in onze verklaring over cookies, web-beacons en soortgelijke technologieën op te volgen. Informatie over het weergeven van op het gebruik gebaseerde onlinereclame op onze en andere websites en informatie over hoe u deze kunt deactiveren vindt u ook direct op onze informatiepagina. Een bezwaar of deactivering heeft tot gevolg dat u geen gepersonaliseerde reclame meer ontvangt, maar voor het overige toch persoonsgegevens worden verzameld, zoals in deze privacyverklaring is beschreven. Zonder uw toestemming staan wij niet toe dat derden uw persoonsgegevens op onze website gebruiken of verzamelen voor eigen reclamedoeleinden.

Aangemeld blijven

Als u zich bij onze diensten in uw account aanmeldt, blijft u voor een bepaalde periode in uw account aangemeld, totdat u zich afmeldt. Als u onze app gebruikt, blijft u na uw aanmelding altijd ingelogd.

Als u een openbare of vrijgegeven computer gebruikt, adviseren wij u niet ervoor te kiezen om aangemeld te blijven, maar uit te loggen. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u bent aangemeld, kunnen het grootste gedeelte van uw account bekijken en hebben toegang tot uw account, en kunnen tijdens deze aanmeldfase alle mogelijke accountactiviteiten zonder uw toestemming uitvoeren.

Tot de specifieke acties en accountactiviteiten die u of een andere gebruiker van deze computer/browser kunt uitvoeren, behoren:

 • Een advertentie opstellen of contact opnemen met een verkoper
 • Uw activiteiten bekijken
 • Uw Mijn mobile.de-pagina bekijken
 • De door u opgeslagen voertuigen en zoekopdrachten bekijken of bewerken
 • Aftersales-activiteiten uitvoeren zoals het geven van feedback of het indienen van bezwaren.

Als u probeert om uw wachtwoord, de gebruikers-ID, andere accountinformatie of andere accountactiviteiten dan de hierboven genoemde te wijzigen, kan het zijn dat u uw wachtwoord moet invoeren.

U kunt uw aangemelde sessie normaal beëindigen door u ofwel af te melden en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde browser-privacy-instellingen heeft geactiveerd, kan het sluiten van uw browser ook uw aangemelde sessie beëindigen.

Uw rechten en hoe u toegang verkrijgt tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt controleren en rectificeren

U kunt uw persoonsgegevens oproepen, controleren en wijzigen door op uw account in te loggen. Werk uw persoonsgegevens meteen bij als deze gewijzigd of onjuist zijn. U dient er rekening mee te houden dat u een openbare bijdrage mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen op het moment dat u deze openbaar heeft gemaakt.

Wij respecteren u wettelijke rechten:

 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren (art. 15 AVG).
 • Wij geven u op aanvraag een kopie van uw persoonsgegevens in gestructureerde, gebruikelijke en door een machine leesbare vorm (art. 20 AVG).
 • Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht van ons rectificatie of aanvulling te vragen (art. 16 AVG).
 • U heeft het recht op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt van ons eisen uw persoonsgegevens te wissen of te beperken; dit recht wordt bepaald door geldend recht en kan van invloed zijn op uw toegang tot onze diensten (art. 17 en 18 AVG).

Om toegang te verkrijgen en te onderzoeken of in overeenstemming met het geldende recht kosten hiervoor kunnen worden berekend, neemt u contact op via de hieronder aangegeven contactmogelijkheden. Als u een recht op toegang tot, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens heeft, kunnen wij onder bepaalde omstandigheden in overeenstemming met het geldende nationale recht een dergelijke toegang weigeren of rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens afwijzen.

Als u ons verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te staken of uw toestemming voor het gebruik of doorgeven van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden intrekt, is het mogelijk dat wij u niet alle services en klantensupportdiensten kunnen aanbieden, die aan onze gebruikers in het kader van deze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden worden aangeboden.

Desgewenst sluiten wij uw account en wissen uw persoonsgegevens op basis van uw accountactiviteiten en in overeenstemming met het toepasselijke recht zo snel mogelijk.

In welke gevallen wij uw persoonsgegevens doorgeven

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere leden van de eBay Inc.-ondernemingsgroep of aan derden doorgeven voor de volgende doeleinden:

Aan de leden van de eBay Inc.-ondernemingsgroep, die deze voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

 • voor de beschikbaarstelling van gezamenlijke inhoud en services (zoals nieuwe aanmelding, transacties en klantenservice);
 • voor het herkennen en voorkomen van mogelijk frauduleuze en onrechtmatige handelingen, overtredingen van onze algemene voorwaarden en/of beginselen en schending van de gegevensbescherming;
 • voor de beschikbaarstelling van gepersonaliseerde advertenties voor u;
 • voor de verbetering van eigen producten, websites, applicaties, services, tools en voor marketingmededelingen;
 • Leden van onze eBay Inc.-ondernemingsgroep gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de toezending van marketingmededeling als u toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van dergelijke mededelingen of dit op andere wijze wettelijk toegestaan is.

Aan mobile.de-dealers:

 • om een door u geïnitieerde contactaanvraag aan de betreffende mobile.de-dealer uit te voeren;
 • om ervoor te zorgen dat de door u voor het maken van een afspraak in het kader van een expressverkoop gekozen mobile.de-dealers contact met u kunnen opnemen (naam, e-mailadres, telefoonnummer) met het oog op de expressverkoop;
 • in het kader van een door u ingediende financieringsaanvraag voor een door de mobile.de-dealer aangeboden voertuig.

Aan andere serviceaanbieders en financieringspartners:

 • om ons bij de beschikbaarstelling van onze services (inclusief de feedback-oplossing), bij de betalingsafwikkeling en bij de beschikbaarstelling van gepersonaliseerde reclame te ondersteunen;
 • om ons bij de geavanceerde weergaveopties inclusief de integratie van kaarten in advertenties met vermelding van dealerlocatie te ondersteunen;
 • om ons te ondersteunen bij preventie, herkenning, beperking en onderzoek van potentieel onrechtmatige handelingen, bij overtreding van onze algemene voorwaarden of beginselen, bij bedrog en/of veiligheidsovertredingen, in verband met de incasso van facturen en andere zakelijke processen te ondersteunen;
 • Financiële instellingen en andere partners uit de financiële sector waarmee wij samenwerken zodat wij u financieringsproducten zoals de voertuigfinanciering kunnen doorgeven en een vergelijking van verzekeringen of financieringsmogelijkheden kunnen aanbieden. Deze financiële partners gebruiken uw persoonsgegevens alleen als en voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Aan andere aanbieders van websites, applicaties en tools en andere leden van de eBay Inc.-ondernemingsgroep, in het bijzonder eBay Kleinanzeigen:

 • waarmee wij overeenkomstig onze algemene voorwaarden samenwerken zodat deze uw advertenties en de inhoud op hun website of in hun applicaties en tools openbaar maken of hiervoor reclame maken. Voor zover we met de inhoud van uw advertenties ook persoonsgegevens aan andere aanbieders doorgeven, gebeurt dit uitdrukkelijk op basis van een overeenkomst die het gebruik van de persoonsgegevens door de andere aanbieder beperkt en de aanbieder verplicht tot het nemen van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot deze gegevens. In het bijzonder is het de andere aanbieder niet toegestaan om de persoonsgegevens in uw advertenties te verkopen, te verhuren of op andere wijze aan derden door te geven. Bij het doorgeven van gegevens aan leden van onze ondernemingsgroep gelden deze beperkingen op grond van de gemeenschappelijke bindende ondernemingsregels (Binding Corporate Rules - BCRs, zie hieronder).

Aan het Openbaar Ministerie, aan derden in het kader van een gerechtelijke procedure en aan wettelijk geautoriseerde derden:

 • Voor naleving van onze wettelijke verplichtingen en onze algemene voorwaarden en beginselen, voor de verdediging van onze aanspraken, dat een aanbod of andere inhoud de rechten van derden schendt, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van derden te beschermen;
 • Aan het Openbaar Ministerie, overheidsinstanties of geautoriseerde derden op grond van een verzoek om inlichtingen in verband met een opsporingsprocedure of de verdenking van een strafbaar feit, een overtreding of een andere handeling waaruit voor ons, voor u of een andere gebruiker een juridische aansprakelijkheid kan resulteren. Wij maken slechts informatie bekend die relevant is voor het onderzoek of de aanvraag, bijvoorbeeld naam, plaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, advertentie-inhoud, reclamaties vanwege bedrog;
 • Aan rechthebbenden die een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons hebben afgesloten, in verband met een onderzoek wegens bedrog, schending van geestelijk eigendom of een andere onrechtmatige handeling, voor zover wij dit na eigen beoordeling noodzakelijk of zinvol achten. In dergelijke gevallen delen wij de naam, het adres, de plaats, de postcode, het land, het telefoonnummer, het e-mailadres, de bedrijfsnaam en de inhoud van de advertentie mee; in de vertrouwelijkheidsovereenkomst is onder andere geregeld dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt in verband met juridische procedures en/of het opvragen van juridische inlichtingen en/of voor de beantwoording van vragen door de gebruikers die de advertentie hebben geplaatst;
 • Aan kredietregistratiebureaus voor zover dit volgens het geldende recht toegestaan is;
 • Aan derden die een gerechtelijke procedure aanhangig maken of betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, voor zover zij ons een gerechtelijke beschikking, een gerechtelijk besluit of een gelijkwaardige gerechtelijke bepaling tonen of wanneer wij ervan uit mogen gaan dat het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om direct dreigend levensgevaar of financiële verliezen af te wenden of een verdenking van een onrechtmatige handeling te melden. 

Verandering in eigendomsverhoudingen

Bij een fusie met een andere onderneming of een overname door een andere onderneming kunnen wij op basis van onze wereldwijd geldende privacybeginselen informatie doorgeven aan deze ondernemingen. Als een dergelijke gebeurtenis intreedt, eisen wij van de nieuwe gefuseerde onderneming dat deze privacyverklaring wordt nageleefd met betrekking tot de persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, doorgegeven of bewaren voor enigerlei doel dat niet is genoemd in deze privacyverklaring, zullen wij u vooraf informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de beschikbaarstelling van de door u aangevraagde services of voor andere noodzakelijke doeleinden, zoals de naleving van onze wettelijke verplichtingen, het schikken van geschillen en de handhaving van onze algemene voorwaarden en beginselen.

Onze specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gedocumenteerd in onze bewaarrichtlijnen. Hoelang wij persoonsgegevens bewaren kan afhankelijk van de context van de door ons aangeboden services en afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen aanzienlijk variëren. De volgende factoren beïnvloeden typisch de bewaartermijn:

Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze diensten te verlenen?

Daartoe behoren onder andere de handhaving en verbetering van het prestatievermogen van onze producten, de veiligheid van onze systemen en het bijhouden van passende zakelijke en financiële documenten. Dit is de algemene regel, die de basis vormt voor de meeste van onze bewaartermijnen.

Zijn de persoonsgegevens bijzonder gevoelig?

Zo ja, dan is een kortere bewaartermijn in de regel passend.

Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn?

In dat geval bewaren wij de gegevens in overeenstemming met uw toestemming.

Zijn er wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichtingen voor het bewaren van uw persoonsgegevens?

Voorbeelden hiervoor zijn dwingende wetten zoals dataretentie binnen de betreffende rechtsmacht, ambtelijke beschikkingen tot bewaring van gegevens die relevant zijn voor een onderzoek, of persoonsgegevens die ten behoeve van juridische geschillen worden bewaard.

Nadat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze op basis van onze richtlijnen voor bewaring en wissing van gegevens met inachtneming van de privacywetgeving verwijderd.

Cookies en soortgelijke technologieën

Als u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze services, applicaties, tools of berichten, kunnen wij of door ons geautoriseerde dienstverleners cookies plaatsen en soortgelijke technologieën toepassen. Dit gebeurt om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor reclame- en marketingdoeleinden. Meer informatie vindt u in onze verklaring over cookies, web-beacons en soortgelijke technologieën.

In deze verklaring vindt u ook meer informatie over ons gebruik van methoden voor gebruiksanalyse van onze website, applicaties, services en tools (incl. Google Analytics en de methode ‘SZMnG’ voor bereikmeting) en uw mogelijkheden voor bezwaar of deactivering van deze methoden.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
Wij beschermen uw persoonsgegevens met technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om risico's in verband met verlies, misbruik, onbevoegde toegang, onbevoegd doorgeven en wijzigingen ervan te minimaliseren. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld firewalls en gegevenscodering, fysieke toegangsbeperkingen voor onze computercentra en bevoegdheidscontroles voor de toegang tot de gegevens. Meer informatie over het onderwerp veiligheid vindt u op de betreffende adviespagina.

Wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming

mobile.de is een onderdeel van de eBay Classifieds-groep, die eigendom is van eBay Inc. eBay Inc. hanteert wereldwijde beginselen voor gegevensbescherming, die worden gezien als voor de gehele onderneming bindende privacyvoorschriften (Binding Corporate Rules, BCRs). Hiermee verplichten wij ons om uw persoonsgegevens te beschermen en onze verplichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming en wereldwijde veiligheidsstandaard na te leven, onafhankelijk van waar in onze ondernemingsgroep uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt of bewaard. Onze BCR's zijn door meerdere autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Unie erkend. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens overal in de eBay Inc.-ondernemingsgroep in overeenstemming met de privacynormen binnen de Europese Unie behandelen. Meer informatie over onze BCR's en onze wereldwijde privacynormen vindt u in ons eBay-privacycentrum.

Verdere belangrijke informatie

Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens op onze website of applicaties doorgeeft?

Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u bij mobile.de bekendmaakt of doorgeeft aan andere gebruikers. Op onze website is het voor gebruikers mogelijk advertenties en andere informatie openbaar te maken en door te geven aan andere gebruikers zodat andere gebruikers toegang hebben tot deze informatie. Aangezien u via onze service ook direct met andere gebruikers in contact kunt treden, adviseren wij u goed op te letten hoe u uw persoonsgegevens openbaar maakt en aan wie u ze doorgeeft. De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken en doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere gebruikers ligt uitsluitend bij u en wij kunnen de bescherming of de veiligheid van de aldus gedeelde gegevens niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens die u ontvangt via mobile.de

Als u met een andere gebruiker (bijvoorbeeld een geïnteresseerde) communiceert en persoonsgegevens van deze gebruiker (zoals naam, e-mailadres of andere contactgegevens) ontvangt, bent u onafhankelijk van ons de verantwoordelijke voor deze gegevens en moet u zich houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang heeft uitsluitend gebruiken voor de afwikkeling van het contact via mobile.de en de daaruit eventueel resulterende transacties, evenals voor doeleinden waarvoor de gebruiker wiens gegevens u heeft ontvangen, uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Ongewenste en bedreigende e-mails

Wij dulden geen misbruik van onze services. U mag onze berichttools niet gebruiken voor het verzenden van spam of andere inhoud die onze algemene voorwaarden of beginselen overtreden. Het is niet toegestaan om andere gebruikers toe te voegen aan uw mailinglijsten voor e-mailverkeer, deze op te bellen voor commerciële doeleinden of sms-berichten voor commerciële doeleinden te sturen, zelfs als deze gebruiker bij u iets heeft gekocht, voor zover de gebruiker daarvoor niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Het versturen van ongewenste of bedreigende e-mails of sms-berichten is een overtreding van onze algemene voorwaarden. We verzoeken u om dergelijke spamberichten of frauduleuze e-mails door te sturen naar de klantenservice. Als u van mening bent dat uw account misbruikt is, meld dit a.u.b. aan datenschutz@team.mobile.de.

Berichttools

Wij scannen via onze berichttools verzonden berichten automatisch en filteren deze mogelijk handmatig om ze te controleren op spam, virussen, phishing-aanvallen of andere kwaadwillige activiteiten en onrechtmatige of verboden inhoud en om het bericht in totaliteit of de verboden inhoud eventueel te blokkeren. Wij bewaren via deze tools verzonden berichten echter niet gedurende langere tijd.

Privacy van kinderen

Onze services zijn algemeen toegankelijke websites en services en niet bestemd voor kinderen. Wij verzamelen noch gebruiken willens en wetens persoonsgegevens van gebruikers die volgens de nationale wetgeving kinderen zijn.

Privacyregels van derden

Deze privacyverklaring betreft uitsluitend het gebruik en doorgeven van persoonsgegevens die wij in verband met de beschikbaarstelling van onze services van u verzamelen. Als u uw gegevens doorgeeft aan derden of als u wordt doorgelinkt naar de website van een derde, geldt de privacyverklaring van deze derde.

Wij kunnen de vertrouwelijkheid of de veiligheid van uw gegevens niet garanderen nadat u deze aan derden heeft doorgegeven. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaringen en de privacybeginselen van uw handelspartner nauwkeurig te controleren voordat u een transactie uitvoert en uw gegevens doorgeeft, zelfs wanneer deze derde koper of verkoper op onze website is.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring, onze wereldwijd geldende privacybeginselen of onze omgang met gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail onder datenschutz@team.mobile.de of neemt u contact op met onze klantenservice.

U kunt zich ook schriftelijk tot ons wenden: mobile.de GmbH – Datenschutzanfragen, Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532 Kleinmachnow Dreilinden. Meer informatie over eBay Inc. en over de wijze waarop eBay met persoonsgegevens omgaat en hoe deze worden beschermd, vindt u ook in ons eBay-privacycentrum.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming blijft gehandhaafd.

De bij ons bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming is:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Duitsland

http://www.lda.brandenburg.de

Als u niet uit de weg geruimde bezwaren heeft met betrekking tot de gegevensbescherming of het gebruik van gegevens of van mening bent dat uw aanvraag niet tot uw tevredenheid afgewikkeld is, kunt u ook onder https://feedback-form.truste.com/watchdog/request contact opnemen met onze onafhankelijke conflictoplossingsaanbieder die gezeteld is in de VS (gratis).