Importauto's uit Duitsland en geheel Europa

Menu

Online Behavioural Advertising


Informatie over Online Behavioural Advertising (OBA)

De reclame op onze websites, diensten, toepassingen en tools wordt geoptimaliseerd op basis van uw interesses, die worden voorspeld door in anonieme vorm gegevens over uw gebruiksgedrag te verzamelen en te verwerken. Hiervoor maken wij gebruik van cookies, webbeacons of vergelijkbare technologieën (zie onze kennisgeving over cookies). De gebruiksgegevens die via onze websites, diensten, toepassingen en tools worden verzameld, worden pseudo-anoniem opgeslagen. We kunnen anonieme en statistische gegevens over het gebruik van onze websites, diensten, toepassingen en tools aan externe providers aanbieden voor reclamedoeleinden.

Verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens (datacontroller) is: mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring 26, 14532 Kleinmachnow, Duitsland.

Als u verdere vragen hebt over Online Behavioural Advertising, kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@team.mobile.de of contact opnemen met onze klantenservice.

Daarnaast vindt u meer informatie over Online Behavioural Advertising en de mogelijkheden om dit af te wijzen op www.youronlinechoices.com en in onze kennisgeving over cookies.

Welk type gegevens wordt verzameld?

Er worden gegevens verzameld over uw activiteiten op en uw gebruik van onze websites, diensten, toepassingen en tools (zoals op welke weergegeven advertenties u klikt, welke subpagina's u bezoekt, welke zoekquery's u gebruikt enzovoort). In de huidige juridische situatie kan niet volledig worden uitgesloten dat de verzamelde gebruiksgegevens indirect naar u verwijzen. Daarom worden alle gebruiksgegevens in anonieme of pseudo-anonieme vorm opgeslagen, zodat identificatie van u als persoon bijna zeker onmogelijk is. Indien van toepassing worden dergelijke gebruiksgegevens verwerkt in combinatie met anonieme gegevens die zijn verzameld in online enquêtes (indien aanwezig). Uw IP-adres, dat om technische redenen wordt overgedragen, wordt volledig geanonimiseerd door een onafhankelijke externe partij en wordt niet gebruikt voor gerichte weergave van reclame.

Online Behavioural Advertising afwijzen

Als u weergave van Online Behavioural Advertising wilt afwijzen, kunt u cookies op uw computer blokkeren door in de instellingen van uw browser vast te leggen dat cookies niet worden geaccepteerd. Ook kunt u in de instellingen van uw browser vastleggen dat u in elk afzonderlijk geval wordt gevraagd om de plaatsing van cookies te bevestigen. Tot slot kunt u op elk gewenst moment cookies van uw computer verwijderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding of Help-pagina's van uw browser. Wij bieden bepaalde functies aan die alleen via het gebruik van cookies beschikbaar zijn. Dus als u cookies blokkeert, kunnen wij bepaalde diensten wellicht niet aan u leveren. Als u cookies hebt verwijderd, moet u er rekening mee houden dat eventuele afwijskoppelingen die bij het verwijderen van de cookies zijn geactiveerd, opnieuw moeten worden geactiveerd.

Meer informatie over het gebruik van Google Analytics voor weergave van Online Behavioural Advertising en deactivering van Google Analytics vindt u in onze kennisgeving over cookies.

Informatie over externe advertentienetwerken en advertentieproviders

Om reclame te optimaliseren op basis van uw interesses, hebben we de volgende externe advertentienetwerken en advertentieproviders ('externe provider') toegestaan om gebruiksgegevens te verzamelen en te gebruiken voor weergave van Online Behavioural Advertising op onze website of andere websites:

De externe providers kunnen tevens anonieme gebruiksgegevens over hun eigen gebruikers gebruiken om advertenties voor onze websites te selecteren. Klik op de betreffende koppeling hierboven voor meer informatie over de handelspraktijken en het privacybeleid van externe providers. Ook ziet u hier hoe u het verzamelen en gebruiken van gebruiksgegevens kunt afwijzen als u geen Online Behavioural Advertising wilt zien.

Op www.youronlinechoices.comvindt u meer informatie over cookies en de betreffende externe providers, waaronder de mogelijkheid om Online Behavioural Advertising van specifieke of alle externe advertentienetwerken of advertentieproviders af te wijzen. Klik op de volgende koppeling als u direct naar de sectie Jouw instellingen wilt gaan:

Hoewel de externe providers bepaalde anonieme informatie over u gebruiken om advertenties weer te geven, staan wij deze bedrijven niet toe dat ze persoonlijke informatie over u verzamelen. Externe providers gebruiken cookies om anonieme informatie te verzamelen, die kan worden gebruikt om de reclame die u ziet op onze websites of elders op het internet af te stemmen. Externe providers gebruiken bepaalde anonieme informatie over uw gebruiksgedrag die wij hen verstrekken om advertenties op onze websites of andere websites weer te geven.

We maken zelf bovendien gebruik van technologie van derden (Google/DoubleClick en de 'DMP-tag' van The ADEX GmbH, Berlin) om op anonieme wijze informatie over uw gebruiksgedrag te verzamelen en dergelijke anonieme informatie aan externe providers te verstrekken voor weergave van Online Behavioural Advertising. U kunt deze wijze van verzamelen en het gebruik ervan met behulp van Google/DoubleClick-technologie afwijzen door op interesse gebaseerde Google-advertenties op internet te deactiveren via de bovenstaande koppeling naar Advertentie-instellingen van Google. Het verzamelen en gebruiken van informatie via de technologie van The ADEX kunt u afwijzen door op de volgende koppeling te klikken: http://www.theadex.com/company/consumer-opt-out

U kunt deze manier van verzamelen en gebruiken van informatie ook afwijzen door mobile.de uit te schakelen als bedrijf in de sectie Jouw instellingen op www.youronlinechoices.com.

We gebruiken de gebruiksgegevens die door de externe providers met behulp van Online Behavioural Advertising zijn verzameld, ook voor het gebruik van onze website en het nut van onze reclame op andere websites binnen Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van Google Analytics en de deactivering ervan vindt u in onze kennisgeving over cookies.

Naleving van de zelfreguleringsbeginselen van de DDOW en IAB Europe

Bovendien voldoen we aan de zelfreguleringsbeginselen ('Selbstregulierungskodex') van de Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW) en het OBA-framework van IAB Europe. U kunt de toepasselijke zelfreguleringsbeginselen bekijken op:

mobile.de is OBA-gecertificeerd door ePrivacy en heeft het EDAA Trust Seal ontvangen. Hiermee bevestigt ePrivacy als goedgekeurde OBA-certificeringsprovider van de EDAA(European Interactive Digital Advertising Alliance) dat mobile.de het OBA-framework van IAB Europe volledig heeft geïmplementeerd en dit naleeft.