Import vozidel z Německa a celé Evropy

Nabídka

mobile.de – Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Obecné informace
 • Které osobní údaje shromažďujeme
 • Jak a k jakým účelům využíváme vaše osobní údaje
 • Vaše práva a jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, kontrolovat a opravovat je
 • Ve kterých případech můžeme předávat vaše osobní údaje
 • Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje
 • Cookies a podobné technologie
 • Jak vaše osobní údaje chráníme
 • Celosvětově platné zásady ochrany dat
 • Další důležité informace
 • Kontakt

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 25. 5. 2018. Předchozí prohlášení o ochraně osobních údajů, které platilo do 24. 5. 2018, naleznete zde.

Společnost mobile.de GmbH klade velký důraz na vaše soukromí a ochranu vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních dat provádíme v souladu s nařízeními na ochranu osobních údajů a jen když to umožňují příslušné předpisy nebo jestliže jste nám k němu poskytli souhlas. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje shromažďování, využívání, předávání, ukládání a ochranu vašich osobních dat.

Obecné informace

Společnost mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring 26, D-14532 Kleinmachnow, provozuje webové stránky www.mobile.de (dále jen „web“) a je také správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů použita slova „my“ nebo „naše“, míní se tím vždy společnost mobile.de GmbH v roli správce osobních údajů.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutz@team.mobile.de. Další informace o našem pověřenci pro ochranu osobních údajů naleznete zde.

Zodpovídáme za shromažďování, využívání, předávání, ukládání a ochranu vašich osobních údajů v souladu s našimi celosvětovými zásadami ochrany dat a s platnou legislativou. Jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. můžeme vaše osobní data předávat dalším členům skupiny podniků eBay, kteří se zavázali k dodržování našich celosvětových zásad na ochranu dat (Binding Corporate Rules – BCRs). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a ukládat ve svých datových centrech v Evropské unii, v USA i po celém světě.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje shromažďování, využívání, předávání, ukládání a ochranu vašich osobních dat. Platí pro weby mobile.de, automobile.fr a všechny s nimi spojené weby i pro všechny aplikace, služby nebo nástroje (souhrnně označované jako „služby“), které se odkazují na toto prohlášení, a to bez ohledu na způsob přístupu k těmto službám či způsob jejich používání, včetně přístupu z mobilních zařízení. 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv změnit uveřejněním upravené verze na tomto webu, včetně nabytí platnosti změněné verze. Všechny důležité změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vám oznámíme e-mailem. 


Které osobní údaje shromažďujeme

Vaše osobní údaje a informace o vámi používaných zařízeních (včetně těch mobilních) shromažďujeme, využíváme a ukládáme v následujících případech: Když využíváte naše služby, když si založíte účet, když nám sdělíte informace prostřednictvím webového formuláře, když doplníte nebo aktualizujete informace ohledně svého účtu, když se zúčastníte diskuzí komunity nebo chatu nebo když nás kontaktujete nějakým jiným způsobem. Kromě toho používáme moduly plug-in sociálních sítí, prostřednictvím nichž můžeme získávat data z těchto sociálních sítí. 

Některé vaše osobní údaje (e-mailová adresa, příp. fakturační adresa) jsou potřebné k uzavření a realizaci smlouvy o používání. Uvádění všech jiných osobních údajů je dobrovolné, může být ale nezbytnou podmínkou využívání našich služeb; může se jednat například o uvedení informací ohledně nabídky nebo kontaktních informací, které jsou potřebné k zadání inzerátu.

Osobní údaje můžeme získávat i z jiných zdrojů, jak je uvedeno níže.

K osobním údajům, které nám poskytujete při využívání našich služeb nebo při založení účtu, patří následující data:

 • Informace, které umožňují vaši osobní identifikaci, například vaše jméno, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo vaše ID uživatele (pokud se používá), které uvedete při své registraci nebo které nám sdělíte jiným způsobem.
 • Podávání inzerátů, odpovídání na inzeráty, data uváděná při transakci nebo poptávce financování a další vámi vytvářený obsah, který souvisí s transakcemi (například inzeráty a jiný obsah, který vytváříte nebo který se vztahuje k vašemu uživatelskému účtu, vaše vyhledávání, požadavky na zobrazení a ukládání inzerátů či vyhledávání, využívání funkce kontaktování v inzerátech nebo poptávkách financování); to zahrnuje i námi získávané pseudonymizované informace o tom, že proběhlo volání na telefonní číslo v inzerátu, které vám bylo individuálně zobrazeno.
 • Jiný obsah, který vytváříte nebo který se vztahuje k vašemu uživatelskému účtu (např. hodnocení obchodníků a komentáře k těmto hodnocením).
 • Platební údaje (např. čísla kreditních karet nebo bankovních účtů) v souvislosti s využíváním některé z námi nabízených placených služeb.
 • V určitých případech uvádíte při využívání našich služeb věk, pohlaví, zájmy a osobní preference.
 • Data, která sdělujete prostřednictvím webového formuláře, aktualizováním nebo doplněním dat ve svém uživatelském účtu, zúčastněním se diskuzí komunity či webových chatů nebo když s vámi komunikujeme z nějakých jiných důvodů.
 • Záznamy telefonických hovorů s naším zákaznickým servisem, ovšem pod podmínkou, že jsme v souladu s platnými zákony získali k nahrávání vaše svolení.
 • Data, k jejichž shromažďování a zpracovávání jsme dle platné legislativy zavázáni nebo oprávněni a která potřebujeme k vaší autentizaci, identifikaci nebo k ověření námi získaných dat (např. i při podezření z porušení našich všeobecných obchodních podmínek anebo pravidel, jako třeba kopii dokladu totožnosti nebo kopii účtu za účelem ověření vaší adresy či identity, pokud to dovoluje zákon.)

K osobním údajům, které shromažďujeme automaticky, když využíváte našich služeb nebo si u nás založíte účet, patří následující data:

 • Shromažďujeme informace o vaší interakci s našimi službami, vašich preferencích ohledně reklamy a o komunikaci s námi. Jedná se o informace, které získáváme ze zařízení (včetně těch mobilních), která používáte při přístupu k našim službám. Tyto informace mohou zahrnovat: ID zařízení nebo jeho jednoznačný identifikátor, typ zařízení, ID pro reklamu a unikátní token zařízení. Tato data se přiřadí k vaší osobě, když se přihlásíte jako registrovaný uživatel nebo pokud jste při využívání našich webových stránek, aplikací, služeb či nástrojů zadali svoji e-mailovou adresu nebo jiné identifikující údaje.
 • Informace o poloze a geolokalizační data, včetně těch z vašeho mobilního zařízení. Mějte prosím na paměti, že většina mobilních zařízení umožňuje ovládat nebo deaktivovat využívání lokalizačních služeb prostřednictvím aplikace na mobilním přístroji a v jeho nastaveních.
 • Informace o počítači a o spojení, jako jsou třeba statistiky ohledně vašeho zobrazování stránek, datový provoz v obou směrech, odkazující URL, reklamní data, vaše IP adresa, vámi navštívené stránky na našem webu a služby a informace z protokolových souborů webového serveru.

K osobním údajům, které shromažďujeme pomocí cookies, webových signálů a podobných technologií, patří následující informace:

 • Používáme cookies a webové signály (tzv. web beacons), jednoznačné identifikátory a podobné technologie za účelem shromažďování dat o stránkách, které si načtete, o odkazech, na které kliknete, a o dalších aktivitách, které provádíte v rámci našich služeb a obsahu reklam či e-mailů.
 • Další informace o našem využívání těchto technologií a o tom, jak jej můžete omezit, naleznete v našem prohlášení o cookies, webových signálech a podobných technologiích

K osobním údajům, které získáváme z jiných zdrojů, patří následující informace:

 • Osobní údaje, které získáme přímo od vás, doplňujeme informacemi získávanými třetími stranami, které přidáváme k údajům o vašem zákaznickém účtu. K informacím, které získáváme od třetích stran, patří například demografická data, která jsou veřejně přístupná, doplňující kontaktní informace, data o ověřování bonity a informace od agentur pro obchodní informace nebo od úřadů, pokud to umožňuje platná legislativa.
 • Sociální sítě: Umožňujeme vám sdílet informace prostřednictvím sociálních sítí nebo si propojit účet s příslušnou stránkou na sociální síti. Tyto sociální sítě nám mohou poskytnout automaticky přístup k určitým osobním údajům, které jsou na nich o vás uloženy (například o vámi zhlédnutém obsahu, o tom, co se vám líbí, a informace o reklamě, která vám byla zobrazena nebo na kterou jste klikli atd.) To, k jakým osobním datům získáme přístup, ovládáte prostřednictvím nastavení ochrany soukromí na webu příslušné sociální sítě a pomocí oprávnění, která nám udělíte při poskytnutí přístupu. Propojíte-li účet spravovaný sociální sítí se svým zákaznickým účtem a povolíte-li nám přístup k těmto informacím, budeme v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů využívat informace poskytnuté těmito sociálními sítěmi.
 • Osobní údaje nějaké jiné osoby nám smíte poskytnout jen s jejím svolením. Měli byste ji informovat o tom, jak budeme podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů s jejími daty nakládat.

Osobní údaje, které shromažďují sociální sítě (moduly plug-in sociálních médií)

 • Náš web obsahuje integrované moduly plug-in sociálních sítí Facebook Inc., USA („Facebook“; přehled modulů plug-in Facebooku) a Twitter Inc., USA („Twitter“) prostřednictvím „tlačítka Tweet“ nebo „tlačítka Follow“. (Bližší informace získáte po kliknutí na odkaz na příslušnou síť.) Když navštívíte některou ze stránek na našem webu, která obsahuje takovýto modul plug-in, vytvoří modul přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem odpovídající sociální sítě. Poskytovatel sociální sítě tak obdrží informaci, že jste ze své IP adresy navštívili náš web. Pokud po přihlášení ke svému uživatelskému účtu kliknete na tento modul, můžete propojit obsah našeho webu se svým profilem na dané sociální síti. Sociální síť tak může asociovat vaši návštěvu našeho webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom vás upozornili na to, že jako poskytovatelé našeho webu neznáme obsah takto přenášených dat ani jejich využití poskytovatelem sociální sítě. Další informace k tomuto tématu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného sociálního média, v případě sociálních sítíFacebookTwitter na uvedených odkazech.
 • Mějte prosím na paměti, že pokud nechcete, aby mohla sociální síť asociovat vaši návštěvu našeho webu s vaším uživatelským účtem, musíte se předtím na příslušné sociální síti odhlásit.

Jak a k jakým účelům využíváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje využíváme k řadě obchodních účelů a v souladu s různými právními rámci pro jejich zpracování. V následujícím textu naleznete shrnutí, jak a na jakých právních základech používáme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje využíváme, abychom mohli splnit s vámi uzavřenou smlouvu a abychom vám mohli poskytovat své služby (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR), abychom splnili své právní povinnosti (čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR) nebo abychom chránili vaše životně důležité zájmy (čl. 6 bod 1 písm. d) GDPR). To zahrnuje následující případy:

 • zajištění přístupu k našim službám a možnosti je využívat (včetně účtování), zejména ke zveřejňování inzerátů a jiného uživatelského obsahu, zajištění přístupu ke službě expresního prodeje a k možnosti podávat žádosti o financování a možnosti měřit a zlepšovat kvalitu i úspěšnost našich služeb a udržovat je bezpečné a připravené k použití a přizpůsobování obsahu webu a služeb vašim preferencím na základě vámi provedených akcí;
 • zajištění přesnosti dat a její ověřování prostřednictvím externích poskytovatelů;
 • poskytování požadovaného zákaznického servisu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, zejména vaše kontaktování po sjednání termínu s dealerem mobile.de v rámci expresního prodeje, například k zaslání potvrzení či připomenutí termínu nebo k poskytnutí jiné asistence, týkající se daného termínu;
 • umožnění přístupu k vámi uloženým vozidlům, umožnění vyhledávání a dalších poskytovaných funkcí;
 • vaše kontaktování ohledně uživatelského účtu, řešení problémů s vaším účtem, řešení sporů, vybírání poplatků nebo poskytování jiných potřebných zákaznických služeb (když vás kontaktujeme za výše uvedeným účelem, můžeme tak učinit prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS, pošty a mobilních push notifikací);
 • poskytování služeb závislých na vaší lokalitě (týkajících se například reklamy, výsledků vyhledávání a dalšího individuálně přizpůsobeného obsahu) s využitím obecných informací o poloze;
 • zobrazování obchodních adres registrovaných dealerů vozidel na mapě v rámci inzerátů příslušných dealerů. (Za tímto účelem přenášíme data týkající se adresy externím poskytovatelům služeb, kteří se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHS). Pokud si některý dealer nepřeje, aby se na mapě v jeho inzerátech zobrazovaly údaje o jeho poloze, může se kdykoliv obrátit na zákaznický servis mobile.de.);
 • zjišťování podvodů, narušení bezpečnosti nebo jiných potenciálně zakázaných nebo ilegálních aktivit, jakož i jejich předcházení a vyšetřování;
 • prosazování našich všeobecných obchodních podmínek anebo pravidel, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiných směrnic.

Vaše osobní údaje používáme k prosazování svých oprávněných zájmů, pokud před těmito zájmy nemají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody (čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR). Zavedli jsme kontrolní mechanismy, abychom své zájmy uvedli do souladu s vašimi právy. Na této bázi využíváme vaše data k následujícím účelům:

 • zdokonalování našich služeb, například kontrolováním informací v souvislosti s blokovanými nebo nefunkčními stránkami za účelem identifikace a odstranění problémů a zajištění lepší uživatelské zkušenosti;
 • individuální přizpůsobování, měření a zdokonalování naší reklamy na základě vašich možných preferencí;
 • v rámci platné legislativy k vašemu kontaktování e-mailem nebo poštou za účelem nabídky kupónů, slev a zvláštních akcí, kvůli zjišťování vašeho názoru prostřednictvím průzkumů či dotazníků a za účelem vašeho informování o našich službách; sem patří i vaše informování o veřejných záležitostech nebo jiných aktuálních událostech v souvislosti s využíváním našich služeb. To může zahrnovat výzvu k účasti na petici, podpisové akci nebo kampaních jiného druhu, souvisejících s veřejnými záležitostmi;
 • poskytování cíleného marketingu, aktualizací služeb a reklamních nabídek, které se vám mohou líbit;
 • ověřování kvality a úspěšnosti našich e-mailových marketingových kampaní (například prostřednictvím analýzy poměru jejich otevření a kliknutí);
 • monitorování a zdokonalování informační bezpečnosti našich služeb.

S vaším souhlasem (čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR) můžeme vaše osobní údaje využívat k těmto účelům:

 • poskytování reklamy prostřednictvím telefonu, e-mailu, SMS zpráv nebo umožnění vaší účasti na hodnocení dealerů, anketách nebo průzkumech trhu;
 • poskytování reklamy od jiných členů skupiny podniků eBay Inc.;
 • poskytování reklamy třetích stran;
 • přizpůsobování reklamy třetích stran, která se vám může zobrazovat na webech třetích stran;
 • zjišťování vaší přesné zeměpisné lokality, abychom vám mohli poskytovat služby na bázi polohy uživatele;
 • poskytování vašich osobních údajů našim odpovídajícím partnerům za účelem nabídek financování (viz níže).

Jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas a využít své právo na podání námitky.

Můžeme využívat technologie, které se považují za automatické rozhodování a profilování. Ve vztahu k vám nebudeme používat automatické rozhodování, které by vás mohlo podstatnou měrou poškodit, ledaže by bylo takové rozhodnutí potřebné učinit v rámci s vámi uzavřené smlouvy, měli bychom váš souhlas nebo by od nás použití této technologie požadoval zákon.

Vaše možnosti volby ohledně způsobu, jakým smíme využívat vaše osobní údaje

Máte možnost určit, jak smíme využívat vaše osobní údaje k zasílání marketingových sdělení a zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy. 

Nastavení marketingových sdělení

Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení, můžete jejich odběr zrušit prostřednictvím odkazu v obdrženém e-mailu nebo pomocí možností nastavení těchto sdělení ve svém uživatelském účtu (Moje mobile.de / Kontaktní údaje / Upravit kontaktní údaje / Můj profil) nebo nás kontaktujte prostřednictvím uvedeného kontaktu (např. e-mailem na adresu datenschutz@team.mobile.de) nebo se odhlaste pomocí příslušného odkazu, uvedeného v marketingové nebo reklamní zprávě. Vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu neprodáme, nepřenecháme ani žádným jiným způsobem neposkytneme k marketingovým účelům třetí straně.

Zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy a analýza využívání

Jestliže nechcete dostávat personalizovanou reklamu nebo pokud nechcete, abychom shromažďovali pseudonymizovaná data týkající se vaší návštěvy našeho webu a využívání našich služeb, aplikací a nástrojů, můžete proti tomu podat námitku nebo odvolat svůj souhlas podle pokynů uvedených v příslušné reklamě nebo v našem prohlášení o cookies, webových signálech a podobných technologiích. Informace o zobrazování online reklamy na základě využívání na našich i cizích webových stránkách a o tom, jak jej můžete deaktivovat, naleznete přímo na naší odpovídající informační stránce. Odmítnutí nebo deaktivace má za následek, že se vám už nebude zobrazovat žádná personalizovaná reklama, nadále však mohou být shromažďována osobní data, jak popisujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Bez vašeho souhlasu třetím stranám neumožníme, aby na našem webu sledovaly nebo shromažďovaly vaše osobní údaje k vlastní reklamním účelům.

Setrvání v přihlášeném stavu

Když se přihlásíte na svůj účet k našim službám, zůstanete po určitou dobu přihlášení, dokud se neodhlásíte. Používáte-li naši aplikaci, po přihlášení zůstanete trvale přihlášení.

Pokud používáte veřejně přístupný nebo sdílený počítač, doporučujeme vám, abyste nezůstávali přihlášení a odhlašovali se. Nejen vy, ale i kterýkoli jiný uživatel počítače/prohlížeče, na kterém jste se přihlásili, by si jinak mohl prohlížet většinu oblastí vašeho účtu, získat k nim přístup a během tohoto přihlášení také provádět všechny možné aktivity spojené s vaším účtem, aniž by k tomu měl vaše svolení.

Mezi konkrétní akce a činnosti spojené s účtem, které vy nebo jiní uživatelé tohoto počítače/prohlížeče můžete provádět, patří:

 • zadání inzerátu nebo kontaktování dealera;
 • prohlížení vašich aktivit;
 • prohlížení stránky Moje mobile.de;
 • prohlížení nebo úpravy vámi uložených vozidel a vyhledávání;
 • provádění poprodejních aktivit, například zanechání zpětné vazby nebo podání stížnosti.

Když se pokoušíte o změnu svého hesla, ID uživatele, jiných informací týkajících se účtu nebo chcete provést nějakou jinou než výše uvedenou akci spojenou s účtem, můžete být vyzvání k zadání hesla.

Relaci se svým přihlášením můžete normálně ukončit tím, že se odhlásíte nebo vymažete příslušné cookies. Pokud máte ve svém prohlížeči povolená určitá nastavení ohledně ochrany soukromí, může se zavřením prohlížeče ukončit i relace s vaším přihlášením.

Vaše práva a jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, kontrolovat a opravovat je

Po přihlášení ke svému účtu získáte přístup ke svým osobním údajům, které si můžete zkontrolovat a upravit. Pokud se vaše osobní údaje změní nebo jsou nesprávné, neprodleně je prosím zaktualizujte. Mějte prosím na paměti, že veřejný příspěvek už možná nebudete moci po jeho publikování upravit nebo odstranit.

Respektujeme vaše zákonná práva:

 • Máte právo vědět, které osobní údaje o vás ukládáme (čl. 15 GDPR).
 • Na požádání vám vystavíme kopii vašich osobních údajů ve strukturované, obvyklé a strojově čitelné formě (čl. 20 GDPR).
 • Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo po nás požadovat jejich opravu, resp. doplnění (čl. 16 GDPR).
 • Kdykoliv máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů.
 • Můžete nás také požádat o vymazání nebo omezení svých osobních údajů; toto právo je určeno platným zákonem a může mít vliv na váš přístup k některým našim službám (čl. 17 a 18 GDPR).

Pro vyžádání informací nebo zjištění, zda mohou v souladu s platnou legislativou vzniknout nějaké poplatky, nás prosím kontaktujte s využitím níže uvedených možností. I když máte právo na informace, změnu nebo vymazání svých osobních údajů, můžeme vám za určitých okolností v souladu s platnou národní legislativou tyto informace odepřít nebo odmítnout opravu či výmaz vašich osobních údajů.

Jestliže nás požádáte, abychom úplně nebo částečně přestali zpracovávat vaše osobní údaje, nebo když odvoláte svůj souhlas s využíváním nebo předáváním osobních dat pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebudeme vám možná schopni poskytovat všechny služby a zákaznický servis, které jsou dostupné našim uživatelům v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a našich všeobecných obchodních podmínek.

Na vaše přání váš účet uzavřeme a co nejrychleji vymažeme všechny vaše osobní údaje, a to na základě vaší aktivity na účtu a v souladu s platným právem.

Ve kterých případech můžeme předávat vaše osobní údaje
Vaše osobní data můžeme předávat dalším členům skupiny podniků eBay Inc. nebo třetí straně k těmto účelům:

Členům skupiny podniků eBay Inc., kteří je mohou využívat na:

 • poskytování společného obsahu a služeb (jako jsou nové registrace, transakce a zákaznický servis);
 • zjišťování možného podvodného a ilegálního jednání, porušování našich všeobecných obchodních podmínek anebo pravidel, narušení bezpečnosti dat a zabránění těmto aktivitám;
 • poskytování individuálně přizpůsobené reklamy;
 • zdokonalování vlastních produktů, webových stránek, aplikací, služeb, nástrojů a k marketingovým sdělením;
 • Členové skupiny podniků eBay Inc. budou vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingových sdělení pouze v případě, že vyjádříte souhlas s příjmem takových sdělení, nebo pokud to bude z hlediska zákona jinak přípustné.

Dealerům mobile.de:

 • vyřízení požadavků o kontakt, které iniciujete, příslušnému dealerovi mobile.de;
 • umožnění vámi vybraným dealerům mobile.de, aby vás kontaktovali s využitím vámi uvedených kontaktních údajů (jména, e-mailové adresy a telefonního čísla) kvůli sjednání termínu v rámci expresního prodeje;
 • v rámci vámi vytvořené poptávky financování na vozidlo, které nabízí příslušný dealer mobile.de.

Externím poskytovatelům služeb a partnerským finančním institucím:

 • asistence třetí strany při poskytování našich služeb (včetně řešení zpětné vazby), při zpracování plateb a poskytování individuálně přizpůsobené reklamy;
 • pomoc třetí strany s rozšířenými možnostmi zobrazování, včetně začlenění map do inzerátů s udáním lokality dealera;
 • asistence třetí strany při předcházení, rozpoznávání, omezování a vyšetřování potenciálně protiprávního jednání, porušování našich všeobecných obchodních podmínek anebo pravidel, v případě podvodu nebo narušení bezpečnosti, v souvislosti s inkasem z účtu a podporování jiných obchodních transakcí;
 • Finanční instituce a ostatní partneři z finančního sektoru, s nimiž spolupracujeme, abychom vám mohli zprostředkovat finanční produkty, jako je financování vozidla, a umožnit vám srovnání nabídek pojištění a financování. Tito finanční partneři využívají vaše osobní údaje jen v případě, že jste jim k tomu udělili souhlas, a to pouze v odpovídajícím rozsahu.

Externím poskytovatelům webových stránek, aplikací, nástrojů a také ostatním členům skupiny podniků eBay Inc., zejména eBay Kleinanzeigen:

 • s nimiž spolupracujeme na základě našich všeobecných obchodních podmínek, aby na svých webech nebo ve svých aplikacích či nástrojích publikovali nebo propagovali vaše inzeráty a jejich obsah. Když těmto třetím stranám poskytujeme s obsahem inzerátů i vaše osobní údaje, děje se tak výhradně na základě smlouvy, která omezuje využívání osobních dat třetí stranou a která ji v souvislosti s těmito daty zavazuje k přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření. Externí poskytovatelé především nesmí prodávat, pronajímat nebo nějakým jiným způsobem dále předávat osobní údaje, které jsou obsažené ve vašich inzerátech. Při předávání dat členům naší skupiny podniků vyplývají takováto omezení z našich společných závazných pravidel (Binding Corporate Rules – BCR, viz níže).

Orgánům činným v trestním řízení, třetím stranám v rámci soudního řízení a zákonem povoleným třetím stranám:

 • k dodržování našich zákonných povinností, k prosazování našich všeobecných obchodních podmínek a pravidel, kvůli obraně před obviněním, že nějaká nabídka nebo jiný obsah porušuje práva třetí strany, nebo za účelem ochrany práv, vlastnictví či bezpečnosti dat;
 • orgánům činným v trestním řízení, úřadům nebo oprávněným třetím stranám v reakci na žádost o poskytnutí informací v souvislosti s vyšetřováním nebo podezřením na spáchání trestného činu, protiprávní jednání nebo jinou činnost, z níž plyne pro nás nebo jiného uživatele právní odpovědnost. Sdělíme jen takové informace, které jsou relevantní pro dané vyšetřování, jako třeba jméno, obec, PSČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu, obsah inzerátů a stížnosti na podvodné jednání;
 • oprávněným osobám (nositelům práv), které s námi uzavřely dohodu o mlčenlivosti, v souvislosti s vyšetřováním podvodu, porušení práv plynoucích z duševního vlastnictví nebo jiného protiprávního jednání, pokud to podle vlastního uvážení budeme pokládat za nezbytné nebo smysluplné. V takových případech sdělíme jméno, adresu, obec, PSČ, zemi, telefonní číslo, e-mailovou adresu, název firmy a obsah inzerátu; dohoda o mlčenlivosti mj. stanoví, že se tato data smí použít výhradně v souvislosti s právním řízením nebo získáním právních informací nebo k zodpovězení dotazů uživatelem, který podal příslušný inzerát;
 • subjektům poskytujícím informace o úvěrové spolehlivosti, pokud je to dle platné legislativy přípustné;
 • třetím stranám zahajujícím soudní řízení nebo účastným soudního řízení, pokud nám předloží právní nařízení, soudní rozhodnutí nebo jiné ekvivalentní zákonné opatření, nebo pokud můžeme v dobré víře vycházet z toho, že je předání dat nezbytné k odvrácení bezprostředního ohrožení zdraví či života anebo hrozící finanční ztráty, nebo je potřeba oznámit podezření na protiprávní jednání. 

Změna vlastnictví

V případě fúze s jinou společností nebo převzetí ze strany jiné společnosti můžeme v souladu se svými celosvětovými zásadami ochrany dat předávat informace této společnosti. Pokud by došlo k takovéto události, budeme od nového, takto sloučeného subjektu požadovat, aby ve vztahu k vašim osobním údajům dodržoval toto prohlášení o ochraně dat. Jestliže by byly vaše osobní údaje shromažďovány, využívány, předávány nebo ukládány k nějakým jiným účelům, než uvádí toto prohlášení o ochraně osobních údajů, budete o zpracování svých dat k těmto novým účelům v předstihu informováni.

Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje ukládáme tak dlouho, dokud je to potřebné pro zajišťování vámi požadovaných služeb nebo jiných nutných účelů, například kvůli splnění našich zákonných povinností, urovnání sporů a prosazování našich všeobecných obchodních podmínek a pravidel.

Konkrétní doby uložení osobních údajů jsou uvedeny v našich směrnicích ohledně uchovávání dat. Doba uchovávání vašich osobních údajů se může měnit podle kontextu námi nabízených služeb a v závislosti na našich zákonných povinnostech. Dobu uložení typicky ovlivňují následující faktory:

Jak dlouho budou osobní údaje potřebné k poskytování našich služeb?

To zahrnuje mimo jiné zachovávání a zdokonalování efektivity našich produktů, bezpečnosti našich systémů a vedení odpovídajících obchodních a finančních záznamů. Jedná se o obecně platné pravidlo, představující výchozí bázi pro většinu našich lhůt uchovávání.

Představují osobní údaje citlivá data?

Pokud ano, je zpravidla přiměřená zkrácená doba ukládání.

Poskytli jste souhlas s delší dobou uchovávání?

V takovém případě budeme vaše data ukládat v souladu s uděleným souhlasem.

Vztahuje se na nás nějaká zákonná, smluvní nebo podobná povinnost týkající se uchovávání vašich osobních údajů?

Jako příklad lze uvést zákony ohledně povinného uchovávání dat v příslušné jurisdikci, úřední nařízení ohledně uchovávání dat, která jsou důležitá pro vyšetřování, nebo osobních údajů, které se ukládají pro potřeby právních sporů.

Když už nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, budou tato data bezpečným způsobem odstraněna podle našich směrnic k uchovávání a mazání dat.

Cookies a podobné technologie

Když navštívíte náš web nebo využijete naše služby, aplikace, nástroje nebo zprávy, mohou být námi nebo našimi oprávněnými poskytovateli služeb použity cookies a jiné podobné technologie. Děje se tak, aby se vám mohli poskytnout lepší, rychlejší a bezpečnější služby a také za účelem reklamy a marketingu. Další informace naleznete v našem prohlášení o cookies, webových signálech a podobných technologiích.

V tomto prohlášení se také dozvíte další informace o tom, jaké postupy používáme za účelem analýzy využívání našich webů, aplikací, služeb a nástrojů (vč. Google Analytics a metody měření dosahu „SCMnG“) a o vašich možnostech odmítnutí, resp. deaktivace těchto postupů.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Vaše osobní data chráníme uplatňováním technických a organizačních bezpečnostních opatření, jejichž smyslem je minimalizovat rizika spojená s jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, neoprávněným předáním nebo pozměněním. K tomuto účelu používáme například firewally a šifrování dat, fyzická omezení přístupu v našich výpočetních střediscích a kontroly oprávnění pro přístup k datům. Další informace ohledně bezpečnosti naleznete na odpovídající stránce našeho rádce.

Celosvětově platné zásady ochrany dat

mobile.de je součástí skupiny eBay Classifieds, která je vlastnictvím společnosti eBay Inc. Společnost eBay Inc. uplatňuje celosvětové zásady ochrany dat, známé jako závazná pravidla s celopodnikovou platností (Binding Corporate Rules, BCR). Tyto zásady nás zavazují, abychom chránili vaše osobní údaje a dodržovali povinnosti ohledně ochrany dat i celosvětově platné bezpečnostní standardy, a to nezávisle na tom, kde se v rámci naší skupiny podniků příslušná osobní data shromažďují, využívají nebo uchovávají. Naše zásady BCR již ocenila celá řada úřadů na ochranu dat v Evropské unii. To znamená, že se s vašimi osobními údaji zachází v celé skupině podniků společnosti eBay Inc. v souladu se standardy v oblasti ochrany dat, uplatňovanými v Evropské unii. Další informace o zásadách BCR a našich globálních standardech pro ochranu dat naleznete v centru pro ochranu dat společnosti eBay.

Další důležité informace

Co se stane, když sdílíte své osobní údaje na našich webových stránkách nebo aplikacích?

K informacím, které uvedete na mobile.de nebo je poskytnete jiným uživatelům, budou mít přístup ostatní uživatelé. Náš web uživatelům umožňuje zveřejňovat inzeráty či jiné informace a sdílet je s jinými uživateli, takže k těmto informacím mají přístup i jiní uživatelé. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím našich služeb můžete také přímo kontaktovat jiné uživatele, doporučujeme vám věnovat pozornost tomu, jak své osobní údaje zveřejňujete a komu je sdělujete. Odpovědnost za to, které osobní údaje zveřejníte prostřednictvím našich služeb a poskytnete je jiným uživatelům, máte vy sami – ochranu nebo bezpečnost takto sdílených informací nemůžeme zaručit.

Vaše odpovědnost za osobní údaje, které obdržíte prostřednictvím mobile.de

Když při své komunikaci s jiným uživatelem (např. zájemcem) získáte jeho osobní údaje (např. jméno, e-mailovou adresu nebo další kontaktní údaje), zodpovídáte za tato data nezávisle na nás a musíte dodržovat platné zákony o ochraně dat. Osobní údaje, k nimž máte přístup, smíte využívat pouze k uskutečnění kontaktu přes mobile.de a případné z něho plynoucí transakce, nebo je využít k účelům, k nímž vám svůj výslovný souhlas udělí uživatel, k němuž se tato data vztahují.

Nevyžádané nebo nebezpečné e-maily

Netolerujeme žádné zneužívání našich služeb. Naše nástroje k zasílání zpráv nesmíte používat k rozesílání spamu nebo jiného obsahu, který odporuje našim všeobecným obchodním podmínkám nebo pravidlům. Nesmíte také zařazovat jiné uživatele na seznamy k rozesílání e-mailů, oslovovat je za účelem reklamy nebo jim posílat SMS kvůli obchodním účelům, a to ani v případě, že si u vás uživatel něco zakoupil, pokud vám k tomu neudělil výslovný souhlas. Posílání nevyžádaných nebo nebezpečných e-mailů a SMS zpráv představuje porušení našich všeobecných obchodních podmínek. Spam nebo podvodné e-maily tohoto druhu prosím nahlaste zákaznickému servisu. Pokud se budete domnívat, že došlo ke zneužití vašeho účtu, oznamte nám to prosím na adresu datenschutz@team.mobile.de.

Nástroje k zasílání zpráv

Zprávy odesílané pomocí našich komunikačních nástrojů automaticky skenujeme a pokud možno manuálně je filtrujeme, abychom zkontrolovali, zda neobsahují spam, viry, phishingové útoky, stejně jako jiné aktivity vedené zlým úmyslem ani žádný jiný protiprávní nebo zakázaný obsah, a mohli tak případně zablokovat celou zprávu nebo zakázaný obsah. Zprávy posílané pomocí těchto nástrojů však neukládáme trvale.

Soukromí dětí

Své služby poskytujeme prostřednictvím všeobecně přístupných webových stránek, které nejsou určeny dětem. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje uživatelů, kteří by mohli být v souladu se zákony v jejich zemích považováni za děti.

Pravidla ochrany dat uplatňovaná třetími stranami

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká pouze využívání a předávání osobních dat, která od vás získáme v souvislosti s poskytováním svých služeb. Když svá data poskytnete třetí osobě nebo pokud jste přesměrováni na web třetí strany, platí prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany.

Poté, co své údaje poskytnete třetí straně, nemůžeme zaručit jejich důvěrnost nebo bezpečnost. Proto vám doporučujeme, abyste se ještě před provedením transakce a předáním svých dat obchodnímu partnerovi důkladně seznámili s jeho prohlášením o ochraně osobních údajů a zásadami zabezpečení dat, a to i v případě, že se tento externí kupující či prodávající nachází na našem webu.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy nebo stížnosti k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, k našim celosvětovým zásadám ochrany dat nebo k našemu nakládání s daty, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese datenschutz@team.mobile.de nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Můžete nás kontaktovat i písemně na adrese: mobile.de GmbH – Datenschutzanfragen, Albert-Einstein-Ring 26, D-14532 Kleinmachnow. Další informace o společnosti eBay Inc. a ohledně toho, jak eBay nakládá s osobními údaji a jak je chrání, naleznete v centru pro ochranu dat společnosti eBay.

Vaše právo na podání stížnosti k orgánu, který vykonává dohled nad ochranou dat, zůstává nedotčeno.

Příslušným orgánem pro dohled nad ochranou údajů je:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (zemský pověřenec pro ochranu dat a svobodu informací v Braniborsku)

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Německo

http://www.lda.brandenburg.de